Søren Holdt Jensen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2017: Vejledning af ph.d.'er og postdocs
2017: Projektvejledning, MATTEK4
2017: Kursus - Diskret-Tids Systemer, MATTEK4 (5 ECTS)
2016: Vejledning af ph.d.'er og postdocs
2016: Projektvejledning, MATTEK4
2016: Kursus - Diskret-Tids Systemer, MATTEK4 (5 ECTS)
2015: Vejledning af ph.d.'er og postdocs
2015: Projektvejledning, MATTEK4
2015: Kursus - Diskret-Tids Systemer, MATTEK4 (5 ECTS)

Siden 1995 Forsket, undervist og vejledt i moderne informationsbehandlings-, numeriske- og optimerings- og signalbehandling-metoder, og deres anvendelser ifm. akustil, audio, digital kommunikation, detektion, estimering, informationsteori, positionering, radar og tale.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

2015: Semesterkoordinator, MATTEK4

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Faglig vejleder på Aalborg Universitets universitestspædagogiske kursus
Didaktisk kursus for undervisere på DTU.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Er beskikket i perioden 2014-2018 som censor i det landsdækkende censorkorps for ingeniøruddannelserne (Elektro)

Har været beskikket siden 2006 som censor i det landsdækkende censorkorps for ingeniøruddannelserne (Elektro)

Har som ph.d.-studieleder organiseret vejledningskurser på for ph.d.-vejledere (bl.a. støttet af Nordisk Råd)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Deltog i gruppen, der udviklede matematik-teknologi-uddannelsen (MATTEK) i et samarbejde mellem Institut for Matematiske Fag og Institut for Elektroniske Ststemer på AAU.

Har siden 1995 deltaget i udvikling og revidering af AAU's uddannelsesprogrammer.

Undervisnings note: J. K. Nielsen and S. H. Jensen. Lecture notes in adaptive filters, Second Edition. Aalborg University, Sep. 2012

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Årets underviser ved ESN i 2004

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

.

8. Andet.

.