Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Kurser/forelæsninger:
Det kvalitative interview (Sociologi BA, Admininistration/Samfundsfag BA)
Deltagende observation (Sociologi BA, Administation/Samfundsfag BA)
Socialpsykologi (Sociologi KA)
Symbolsk interaktionisme (Sociologi, KA)
Forbrug og hverdagsliv (Sociologi, BA)
Computerassisteret kvalitativ dataanalyse, Nvivo (Sociologi, KA)
Teorier om sociale problemer (Socialt arbejde, KA)
Videnskabsteori (Socialt arbejde, KA)
Forskningsdesign og forskningsetik (PhD)
Nvivo (PhD)

Vejledning:
Vejledning af studerende på BA, KA og PhD-niveau

Censur:
Medlem af censorkopset for sociologi samt intern censor (Sociologi, Socialt arbejde).

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Modulkoordinator (Socialt arbejde, KA)
Prodekan for uddannelse

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogisk kursus

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltagelse i samtlige Undervisningens dag ved AAU.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udvikling af kursus i computerassisteret kvalitativ datananalyse med tilhørende kursusmateriale.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...