Profile photo

Søren Kristiansen

Professor med særlige opgaver, Lektor

  • CASTOR
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Postaddresse:
Fibigerstræde 5
19
9220
Aalborg Ø
Danmark

E-mail: samf-prodekan-forsk@aau.dk

Telefon: 9940 9606

Fax: 9815 8311

Publikationer

Det forbudtes etnografi – om farligt feltarbejde, følelser, ekstremetnografi og situationel etik

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2018 Etnografier. Jacobsen, M. H. & Jensen, H. L. (red.). København: Hans Reitzel, s. 325-358 34 s. (Sociologi, Bind 16).

Dramaturgical Interactionism - Self-Presentation, Impression Management and the Staging of Social Life

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2018 (Accepteret/In press) Interactionsm. Routledge

Embarrassment- Experiencing Awkward Self-Awareness in Everyday Life

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2018 (Accepteret/In press) Emotions, Everyday Life and Sociology. Jacobsen, M. H. (red.). Routledge

Play for fun or gambling for money: A qualitative longitudinal study of digital simulated gambling among young Danes

Kristiansen, S., Trabjerg, M. C., Lauth, N. R. & Malling, A. 2018 (Accepteret/In press) I : Young Consumers.

Social afvigelse

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2018 (Accepteret/In press) København: Samfundslitteratur. 155 s.

Studying Deviance

Kristiansen, S. 2018 The Routledge Handbook on Deviance. Browm, S. & Sefiha, O. (red.). Routledge, s. 13-23 10 s.

Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel

Kristiansen, S. 2017 Kvalitativ analyse: Syv traditioner. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.). København: Hans Reitzel, s. 153-

Legal gambling availability and youth gambling behaviour: A qualitative longitudinal study

Kristiansen, S. & Trabjerg, M. C. 2017 I : International Journal of Social Welfare. 26, 3, s. 218-229 12 s.

'The notorious gambling class': Patterns of gambling among young people in Denmark

Kristiansen, S., Reith, G. & Trabjerg, M. C. 2017 I : Journal of Youth Studies. 20, 3, s. 366-381 17 s.

Deltagende observation 2. udgave

Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. 2015 2 udg. Latvia: Hans Reitzel. 236 s.

Kultur og hverdagsliv

Jacobsen, M. H., Jensen, S. Q. & Kristiansen, S. 2015 SociologiNU. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Gregersen, R. V., Hansen, C. D., Jørgensen, A., Klausen, T. B., Knudsen, L. B., Kristiansen, S., Petersen, A. & Jensen, S. Q. (red.). Århus: Systime Academic, s. 162-177 16 s.

Learning to gamble: early gambling experiences among young people in Denmark

Kristiansen, S., Trabjerg, M. C. & Reith, G. 2015 I : Journal of Youth Studies. 18, 2, s. 133-150 18 s.

Sociologien som videnskab og perspektiv

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2015 SociologiNU. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Gregersen, R. V., Hansen, C. D., Jørgensen, A., Klausen, T. B., Knudsen, L. B., Kristiansen, S., Petersen, A. & Jensen, S. Q. (red.). Århus: Systime Academic, s. 8-31 24 s.

SociologiNU

Jacobsen, M. H., Antoft, R., Hansen, C. D., Jørgensen, A., Kristiansen, S., Petersen, A., Knudsen, L. B., Jensen, S. Q., Klausen, T. B. & Gregersen, R. V. 2015 Århus: Systime Academic. 210 s.

Sociologiske forskningsmetoder

Kristiansen, S. & Klausen, T. B. 2015 SociologiNU. 1. udg. Århus: Systime Academic, s. 32-56 24 s.

"Ungdom og ungdomskultur"

Jacobsen, M. H., Jensen, S. Q. & Kristiansen, S. 2015 SociologiNU. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Gregersen, R. V., Hansen, C. D., Petersen, A., Knudsen, L. B., Jensen, S. Q., Kristiansen, S., Klausen, T. B. & Jørgensen, A. (red.). Århus: Systime Academic, s. 146-161 16 s.

The Social Thought of Erving Goffman

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. okt. 2014 1. udg. London: Sage Publications, Incorporated. 248 s. (Social Thinkers Series ).

Youth gambling as risky business: An examination of risk perception and perception of skill and luck among Danish adolescents

Kristiansen, S., Jensen, S. M. & Trabjerg, M. C. okt. 2014 I : Journal of Gambling Issues. 29, s. 1-22 22 s.

Dramaturgisk sociologi: Om Erving Goffmans metafor om vores rollespil i hverdagen

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2014 Hverdagslivets rollespil: Erving Goffman. 1. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 7-47 41 s.

Historical overview of qualitative research in the social sciences

Brinkmann, S., Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2014 The Oxford Handbook of Qualitative Research. Leavy, P. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 17-42

Prevalence and correlates of problematic gambling among Danish adolescents

Kristiansen, S. & Jensen, S. M. 2014 I : International Journal of Social Welfare. 23, 1, s. 89-99 11 s.

Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af tidlige pengespilserfaringer blandt danske børn og unge

Trabjerg, M. C., Johannesen, K. V. & Kristiansen, S. 2014 I : Tidsskrift for Ungdomsforskning. 14, 2, s. 52-79 28 s.

Stigmatisering i sundhedsvæsenet

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2013 Sundhed, menneske og samfund. Nicklasson, G. (red.). København: Samfundslitteratur, s. 211-230 21 s.

Symbolsk interaktionisme: Mening, selv, samhandling og socialpsykologi på mikroplan

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2013 Socialpsykologi: En grundbog til et fag. 1. udg. København: Hans Reitzel, s. 137-157 20 s.

Youth gambling careers: Early gambling experiences and social learning processes among young people in Denmark

Kristiansen, S. & Johannesen, K. V. 2013

Etiske udfordringer ved deltagende observation

Kristiansen, S. 2012 Deltagerobservation : En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener. Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K. (red.). 1. udg. København: Hans Reitzel, s. 213-230 17 s.

Risk Perceptions and Adolescent Gambling Behavior: Results From a National Study

Kristiansen, S. 2012 1 s.

The Sociology of Micro-Social Interaction and Everyday Life

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2012 Introduction to Sociology: Scandinavian Sensibilities. Aakvaag, G. C., Jacobsen, M. H. & Johansson, T. (red.). London: Pearson Longman, s. 238-254

Erving Goffman - det situationelle selv og selvets dramatiske effekter

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2011 Selvet : Sociologiske Perspektiver. Petersen, A. (red.). 1. udg. København: Hans Reitzel, s. 47-81 34 s.

Nothing rotten in the state of Denmark's sociology

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2011 I : Network - Magazine of the British Sociological Association. 107, s. 28-29 2 s.

Prevalence of gambling problems among adolescents in the Nordic countries: An overview of national gambling surveys 1997-2009

Kristiansen, S. & Jensen, S. M. 2011 I : International Journal of Social Welfare. 20, 1, s. 75-86

Skill versus Luck: Gambling Behavior and Risk Perceptions among Danish Primary School Students

Kristiansen, S. 2011 1 s.

Tillid på mikroplanet: Interaktion og sociale grupper

Kristiansen, S. 2011 Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger, cases. Hegedahl, P. & Haase Svendsen, G. L. (red.). 1 udg. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 67-82 15 s.

Erving Goffman

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2010 Sundhedssociologi: En grundbog. Tangaard, P. & Timm, H. (red.). København: Hans Reitzel, s. 137-159 24 s.

Kvalitative analyseredskaber

Kristiansen, S. 2010 Kvalitative metoder: en grundbog. Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.). 1. udg. København: Hans Reitzel, s. 447-462 15 s.

Tradition og fornyelse: en problemorienteret teorihistorie for sociologien

Jacobsen, M. H. (red.), Kristiansen, S. (red.) & Carleheden, M. (red.) 2010 2. udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Erving Goffman: Self Presentations in Everyday Life

Kristiansen, S. 2009 Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed. Jacobsen, M. H. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 211-233 22 s.

Erving Goffman - sociologien om hverdagslivets samhandling

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2009 50 samfundstænkere. Hansen, M. (red.). København: Gyldendal, s. 487-502

Forord: De ødelagte identiteters sociologi

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2009 Erving Goffman: Stigma: Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 7-38

Labelling Goffman: The Presentation and Appropriation of Erving Goffman in Academic Life

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2009 The Contemporary Goffman. Jacobsen, M. H. (red.). New York: Routledge, s. 64-97 (Routledge Studies in Social and Political Thought; Nr. 68).

Micro-Recognition - Erving Goffman as Recognition Thinker

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2009 I : Sosiologisk Årbok. 14, 3-4, s. 47-76

Pengespil blandt danske børn og unge: En rapport om spillevaner og risikoopfattelser blandt de 12-17-årige

Kristiansen, S. & Jensen, S. M. 2009 Aalborg: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 135 s.

Internet Gambling among Danish Adolescents

Kristiansen, S. & Frederiksen, A. 2008 Aalborg: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 28 s.

Mellem forandring og stabilitet: social forandring i et interaktionistisk/kvalitativt perspektiv

Antoft, R. & Kristiansen, S. 2008 Sociologiens rum: festskrift for Jens Tonboe. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 73-92

Pengespil for milliarder blandt de unge gamblere: Unge spiller via internettet om penge som aldrig før

Kristiansen, S. 2008 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 43, s. 39-44

Det 'teknologiske skift' i kvalitativ forskning?: eller om hvordan computersoftware kan gøre kvalitative analyser bedre

Kristiansen, S. 2007 Håndværk og horisonter: tradition og fornyelse i kvalitativ metode. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Jørgensen, A. & Kristiansen, S. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, 24 s.

Etik og feltarbejde: udfordringer og dilemmaer i sociologisk praksis

Kristiansen, S. 2007 Håndværk og horisonter: tradition og fornyelse i kvalitativ metode. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Jørgensen, A. & Kristiansen, S. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, 23 s.

Håndværk og horisonter: tradition og nytænkning i kvalitativ metode

Jacobsen, M. H., Jørgensen, A., Kristiansen, S. & Antoft, R. 2007 Odense: Syddansk Universitetsforlag. 333 s. (Studies in History and Social Sciences; Nr. 336).

Kvalitativ sociologi: renæssance, særegenhed, mangfoldighed

Jacobsen, M. H., Antoft, R., Kristiansen, S. & Jørgensen, A. 2007 Håndværk og horisonter: tradition og nytænkning i kvalitativ metode. Jacobsen, M. H., Antoft, R., Kristiansen, S. & Jørgensen, A. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 7-28 22 s. (Studies in History and Social Sciences; Nr. 336).

Goffmans metaforer: om den genbeskrivende og rekontekstualiserende metode hos Erving Goffman

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2006 I : Sosiologi i Dag. 36, 1, s. 7-35 29 s.

Redaktørernes forord til den danske udgave

Kristiansen, S. (red.) & Jacobsen, M. H. (red.) 2006 Social Identity. 2 udg. Århus: Systime Academic, 12 s.

Social Identitet

Kristiansen, S., Jacobsen, M. H. & Nielsen, D. K. 2006 200 s.

Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil

Kristiansen, S. 2005 Hverdagslivets sociologi. Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 194-220 26 s.

Hverdagslivet: Sociologier om det upåagtede

Jacobsen, M. H. (red.) & Kristiansen, S. (red.) 2005 København: Hans Reitzel. 384 s.

Hverdagslivssociologi

Kristiansen, S. & Mortensen, N. 2005 Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Esmark, F., Bagge Laustsen, C. & Åkerstrøm, N. (red.). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s. 31-60

Hverdagslivssociologiens variationer: Introduktion

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2005 Hverdagslivet: Sociologier om det upåagtede. Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 9-40 32 s.

Software og kvalitativ dataanalyse: Introduktion til Nvivo

Kristiansen, S. 2005 København: Hans Reitzel. 212 s.

Asylums Revisited

Kristiansen, S. 2004 Socialpsykiatriens kompleksitet. Høgsbro (red.), K. (red.). København: Samfundslitteratur, s. 75-92

Den moralske dimension: sociologisk forskning i, om og mellem mennesker

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2004 I : Sosiologi i Dag. 34, 4, s. 5-30

Face to face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior: Review of Jonathan Turner

Kristiansen, S. 2004 I : Acta Sociologica. 47, 1, s. 102-104

Forlegenhed og social organisering

Kristiansen, S. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling. Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 120-135 16 s.

Forord til Charles Lemert: Sociale Forhold

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2004 Sociale Forhold. Charles Lemert (red.). Århus: Systime Academic, s. 6-11 6 s. (Systimes Nedslag i Sociologien).

Individet som en enhed

Kristiansen, S. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. Jacobsen, M. H. & Kristiansen (red.), S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 135-160

Indledning

Kristiansen, S. & Jacobsen, M. H. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling. Jacobsen, M. H. & Kristiansen(red.), S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 9-33

Redaktørernes forord: En moderne teorisyntese om social samhandling

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2004 Ansigt til ansigt - mod en sociologisk teori om interpersonel adfærd. Turner, J. H. (red.). Århus: Systime Academic, s. 7-11 4 s. (Systimes Nedslag i Sociologien; Nr. 2).

Rolledistance

Kristiansen, S. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling. Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. (red.). Hans Reitzel, s. 194-219

Samhandlingsordenen

Kristiansen, S. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. En tekstsamling. Jacobsen, M. H. & Kristiansen (red.), S. (red.). København: Hans Reitzel, s. 280-320

Social samhandling og mikrosociologi

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2004 Social samhandling og mikrosociologi. Goffman, E. (red.). København: Hans Reitzel, s. 9-32 22 s.

På sporet af homo ludens: omrids af 'spillets sociologi'

Kristiansen, S. 2003 Sociologiske visioner : sytten bidrag fra en sociologisk brydningstid. Jacobsen, Michael Hviid (red.) (red.). Århus: Systime Academic

Det kvalitative kontinuum: om data og teoriudvikling i kvalitativ sociologi

Kristiansen, S. 2002 Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, Michael Hviid (red.) : Kristiansen, Søren (red.) : Prieur, Annick (red.) (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Erving Goffman: sociologien om det elementære livs sociale former

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2002 København: Hans Reitzel. 248 s.

Introduktion til kvalitative sociologiske tilgange

Jacobsen, M. H., Kristiansen, S. & Prieur, A. 2002 Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, Michael Hviid (red.) : Kristiansen, Søren (red.) : Prieur, Annick (red.) (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Liv, fortælling, tekst: strejftog i kvalitativ sociologi

Jacobsen, M. H., Kristiansen, S. & Prieur, A. 2002 Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 358 s.

Perspektiv på sociala problem i USA och Skandinavien

Ejrnæs, M. & Kristiansen, S. 2002 Perspektiv på sociala problem. Meeuwisse, Anna : Swärd, Hans (red.). Stockholm: Natur och kultur, bokförlaget

Erving Goffman: om sociologisk mikroskopi og social orden mellem tillid og kynisme

Kristiansen, S. 2001 Tradition og fornyelse. Jacobsen, Michael Hviid : Carleheden, Mikael : Kristiansen, Søren (red.) (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 351-367

Farligt feltarbejde: etik og etnografi i sociologien

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2001 Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Harold Garfinkel: etnometodologi, etik og det empirisk eksperimentelle brud

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2001 Tradition og fornyelse. Jacobsen, Michael Hviid : Carleheden, Mikael : Kristiansen, Søren (red.) (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 297-316

Michel Foucault: den nye arkivar og kategoriernes kontingens

Kristiansen, S. 2001 Tradition og fornyelse. Jacobsen, Michael Hviid : Carleheden, Mikael : Kristiansen, Søren (red.) (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 389-404

Tradition og fornyelse: en problemorienteret teorihistorie for sociologien

Jacobsen, M. H., Carleheden, M. . R. & Kristiansen, S. 2001 Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Goffman og den metaforiske genialitet

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 2000 Aalborg: ALFUFF. (Skriftserie : Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer; Nr. årg. 5 , nr. 5).

Kreativ sociologi: på sporet af Erving Goffmans sociologiske metoder

Kristiansen, S. 2000 Aalborg: Aalborg Universitet.

Living with Mental Illness: Voices of Ex-Mental Patients

Kristiansen, S. 2000 Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (Skrift : Forskningsenheden Differentieret Social Integration; Nr. 2).

Samvær og fællesskab: erfaringer og foreløbige betragtninger på baggrund af feltarbejde i et socialpsykiatrisk støttecenter

Kristiansen, S. 2000 Sociale perspektiver. Bech-Jørgensen, Birte : Kristiansen, Søren (red.) (red.).

Sociale perspektiver

Bech-Jørgensen, B. & Kristiansen, S. 2000 Aalborg: ALFUFF.

Conducting Fieldwork among Ex-Mental Patients: Letter from the Field

Kristiansen, S. 1999 Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (Skrift : Forskningsenheden Differentieret Social Integration; Nr. 5).

Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode

Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. 1999 Kbh.: Hans Reitzel.

Handicappede som medborgere

Kristiansen, S. 1999 Det handicappede samfund : om brugerinddragelse og medborgerskab. Krogstrup, Hanne Kathrine : Kristiansen, Søren : Tjalve, Jakob (red.).

Hvor farligt er det farlige feltarbejde

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. 1999 Aalborg: Aalborg Universitet. (Sociologisk Arbejdspapir; Nr. 4).

Interaction Patterns among users of a Community Care Centre

Kristiansen, S. 1999 I : International Social Work. 43, 3, s. 325-336

Quasimodo komplekset

Kristiansen, S. 1999 I : Socialpædagogisk Tidsskrift. Nr. 3, s. 57-66

At forklare autisme: myter og realiteter i autismens idehistorie

Kristiansen, S. 1998 Kbh.: Hans Reitzel.

Autismens idehistorie

Kristiansen, S. 1998 I : Handicap og Samfund. Nr. 11, s. 25-39

Læreprocesser i forsøgsprojekter

Kristiansen, S. 1998 I : Nordisk Sosialt Arbeid. årg. 18, 1, s. 29-36

Når familier fortæller, Rapport 2: Beretninger fra livet i familier, hvor far eller mor er psykisk syg

Bo, I. G. & Kristiansen, S. 1998 198 s.

Refleksivitet og risikosamfund

Kristiansen, S. 1998 I : Vera. Nr. 4, s. 88-91

Theories of the etiology of autism - a historical overview

Kristiansen, S. 1998 I : Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. Nr. 2

Arbejds- og læreprocesser i forsøgsprojekter: arbejdspapir

Bo, I. G. & Kristiansen, S. 1997 Aalborg: Aalborg Universitet. (Skriftserie : Forskningsgruppen Arbejds- og Levemiljøer; Nr. årg. 2, nr. 1).

Børn af psykisk syge forældre, Rapport 1: Problemer og læring i forsøgsprojekterne

Bo, I. G. & Kristiansen, S. 1997 Frederikshavn: Dafolo Forlag A/S. 114 s.

Empowerment og socialt gruppearbejde: anmeldelse af "Jytte Faureholm: Fra livstidsklient til medborger". Munksgaard/Rosinante, 1996

Kristiansen, S. 1997 I : Specialpædagogik. årg. 17, 3, s. 136-137

Forord til opfølgningsundersøgelse af 11 autistiske børn første gang beskrevet i 1943: oversættelse af Kanner, L. (1971): Follow-up Study of Eleven Autistic Children Originally Reported in 1943

Kristiansen, S. 1997 Mennesker med autisme : 11 cases : et opfølgningsstudie. Kanner, Leo (red.).

Grænser for videnskab: anmeldelse af "Søren Ventegodt: Livskvalitet hos 4500 31-33 årige. Resultater fra en undersøgelse af personer født på Rigshospitalet 1959-61". Forskningscentrets Forlag, 1996

Kristiansen, S. 1997 I : Specialpædagogik. årg. 17, 3, s. 134-135

Introduktion til Luhmann: anmeldelse af "Peter Fuchs: Niklas Luhmann - iagttaget. En indføring i systemteorien". Unge Pædagoger, 1996

Kristiansen, S. 1997 I : Specialpædagogik. årg. 17, 5, s. 248-249

Ny viden om Aspergers syndrom? anmeldelse af "Jørn Nielsen: Livet i familier med børn med Aspergers syndrom". Dansk Psykologisk Forlag, 1996

Kristiansen, S. 1997 I : Specialpædagogik. årg. 17, 3, s. 133-134

Opfølgningsundersøgelse af 11 autistiske børn første gang beskrevet i 1943: oversættelse af Kanner, L. (1971): Follow-up Study of Eleven Autistic Children Originally Reported in 1943

Kristiansen, S. 1997 Mennesker med autisme : 11 cases : et opfølgningsstudie. Kanner, Leo (red.).

Stikord til den moderne pædagogik: anmeldelse af "Jens Rasmussen: Socialisering og læring i det refleksivt moderne". Unge Pædagoger, 1996

Kristiansen, S. 1997 I : Specialpædagogik. årg. 17, 1, s. 54-56

Aspergers syndrom - velfungerende autister eller selvstændig klinisk enhed

Kristiansen, S. 1996 I : Nordic Psychology. årg. 49, 1, s. 35-48

Autistisk forstyrrelse af affektiv kontakt: oversættelse af Kanner, L. (1943): Autistic Disturbances of Affective Contact.- (The Nervous Child ; Vol. 2,3 ; pp. 217-250)

Kristiansen, S. 1996 Hans Asperger & Leo Kanner. Jørgensen, Ole Sylvester (indledning) (red.).

Bag voldens ansigt: anmeldelse af "Niels Frid-Nielsen: Vold som hverdag". Fremad, 1995

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 1, s. 75-76

Biologisk utopia: Anmeldelse af "Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 1920-56". Gyldendal, 1996

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 6, s. 496-497

De "autistiske psykopater" i barnealderen: oversættelse af Asperger, H. (1944): Die "Autistischen Psychopaten" im Kindesalter.- (Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten ; nr. 117 ; 76-136)

Kristiansen, S. 1996 Hans Asperger & Leo Kanner. Jørgensen, Ole Sylvester (indledning) (red.).

En engel i familien: anmeldelse af "Angela Sommer-Bodenburg: Hanna, Guds mindste engel". Fremad, 1995

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 4, s. 296-297

Fremmedhad: anmeldelse af "Isolde Heyne: Yildiz betyder stjerne". Fremad, 1995

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 4, s. 295-296

Normaliseringens efterslæb

Kristiansen, S. 1996 I : Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. Nr. 2, s. 59-67

Pædagogikkens grundlag: anmeldelse af "Espen Jerlang og Jesper Jerlang: Socialisering og habitus". Munksgaard/Rosinante, 1996

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 6, s. 498-499

Specialpædagogik i teori og praksis: anmeldelse af "Hans Clausen og Oddrun Rakstang Eck: Spesialpedagogisk arbeid i familier med funksjonshemmede barn". Tano Forlag, 1996

Kristiansen, S. 1996 I : Specialpædagogik. årg. 16, 6, s. 497-498

Projekter

På vej mod arbejdsmarkedet? En resultatundersøgelse af den arbejdsmarkedsorienterede indsats på uddannelsessteder tilknyttet Landsforeningen Ligeværd.

Kristiansen, S. & Holst, A.

<ingen navn>

01/02/200601/05/2007

Pengespil blandt danske børn og unge

Kristiansen, S.

01/01/200531/12/2007

Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt unge danske børn og unge.

Kristiansen, S. & Jensen, S. M.

01/01/200701/12/2009

Evaluering af Stressværktøjer

Kristiansen, S. & Mølholt, A.

<ingen navn>

01/01/200601/12/2006

Evaluering af projektet "Sund vej tilbage til arbejdsmarkedet&amp;"

Kristiansen, S.

<ingen navn>

01/12/200501/03/2007

At blive spiller – et prospektivt, longitudinelt og kvalitativt studie af spillerkarrierer blandt børn og unge

Kristiansen, S. & Trabjerg, M. C.

01/11/201101/08/2014

Aktiviteter

 Ressourcegruppe vedr. Marselisborgcentrets forskningsbaserede evaluering af rehabilitering- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis). (Ekstern organisation)

Kristiansen, S. (Medlem)
1 feb. 20051 jan. 2007

Aalborg Katedralskole (Ekstern organisation)

Kristiansen, S. (Formand)
2014 → …

Youth Gambling Careers

Kristiansen, S. (Oplægsholder)
11 aug. 2013

Syddansk Universitet (Ekstern organisation)

Kristiansen, S. (Medlem)
20162017

SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd (Forlag)

Kristiansen, S. (Fagfællebedømmer)
2015 → …

Moving into gambling: Preliminary results from a qualitative longitudinal study

Kristiansen, S. (Oplægsholder)
20 sep. 2012

Fonden Autismecenter Nordbo (Ekstern organisation)

Kristiansen, S. (Formand)
1998 → …

Fagkyndigt udvalg vedrørende adjunktur i rusmiddelforskning (Ekstern organisation)

Kristiansen, S. (Medlem)
1 okt. 20051 feb. 2006

Ethics screener

Kristiansen, S. (Konsulent)
2017 → …

AKF (Forlag)

Kristiansen, S. (Fagfællebedømmer)
2010 → …