Steen Fryba Christensen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

SIS-5 spansk: Internationale relationer i historisk perspektiv ift den spansksprogede verden (8 gange).
Latin American History and Development (2 gange) - Master, 7. sem.
Speciale.
Hovedvejleder for Ph.d. studerende Dominic Degraft.
Bivejleder for Ph.d. studerende Lise Schmidt.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Konstitueret studienævnsformand: Study Board for International Affairs (SNIF)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum.
Kursus i Ph.d. vejledning med .... Geertsen

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Diskussion af principper for god projektvejledning i PBL sammenhæng. Støttet af Samf.Fak.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Deltagelse i udvikling af undervisningsforløb/modul i "Emerging Powers and Globalization" på SNIF (DIR/ES)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

-

8. Andet.

-