Sten Bønsing

Sten Bønsing

Professor

Niels Jernes Vej 6

Bygning: B, 103

9220 Aalborg Ø

Danmark

Telefon: 9940 8269Mobiltelefon: 2298 0717

Forskningsprofil

Sten Bønsing forsker primært i forvaltningsret med fokus på de grundlæggende regler for alle forvaltningsmyndigheder. De seneste år har han navnlig forsket i regler om offentligt ansattes pligter og ansvar, og har fx publiceret videnskabelige artikler om de grundlæggende pligter for embedsmænd (tavshedspligt, sandhedspligt, bestikkelse m.v.) og sanktionering (straffeansvar m.v.)

Sten Bønsing har gennem sin forskning i øvrigt forsket i forvaltningsrettens regler om sagsbehandling, persondata og databeskyttelsesregler (for offentlige myndigheder), inhabilitet, aktindsigt, gaver/bestikkelse af offentligt ansatte m.v.

Sten Bønsing har udgivet en samlet fremstilling af forvaltningsretten grundlæggende regler. Bogen omfatter alle dele af den almindelige forvaltningsret, dvs. den offentlige organisation, kompetence, retskilder, sagsbehandling, indholdsmæssige krav (hjemmel og magtfordrejning), tavshedspligt, rekurs/klagebehandling, domstolsprøvelse, ombudsmandskontrol, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, håndhævelse (forvaltningstvangen), offentlige myndigheders erstatningsansvar og kommunalfuldmagten.

Sten Bønsing er ekspert i reglerne om embedsmisbrug og magtmisbrug.

Undervisningsprofil

Sten Bønsing er fagansvarlig for forvaltningsret på Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Fagansvaret dækker undervisningen i forvaltningsret på jura- og erhvervsjurastudierne, samt på statskundskab. Han er endvidere fagansvarlig for specialiseringsfag (valgfag) i udbudsret.

Sten Bønsing underviser selv i almindelig forvaltningsret på jura- og erhvervsjurastudierne og underviser på Aalborg Universitets MBA-uddannelse i offentligretlige grundprincipper.

I perioder underviser han på statskundskabsuddannelsen i forvaltningsret.

Herudover har han i perioder dækket undervisningen på Den Sociale Kandidatuddannelse (retlig regulering).

Tidligere har Sten Bønsing undervist i civilproces og markeds- og konkurrenceret.

Publikationer (50)

Aktiviteter (39)

CV'er

Mest anvendte tidsskrifter

 • Ugeskrift for Retsvaesen

  ISSN'er: 0108-2353

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1399-784X

  Karnov Group, Danmark

  Tidsskrift

 • Juristen

  ISSN'er: 0107-699X

  Djøf Forlag, Danmark

  Tidsskrift

 • Tidsskrift for Skatter og Afgifter

  ISSN'er: 0908-8431

  Karnov Group, Danmark

  Tidsskrift

 • Ugeskrift for Laeger

  ISSN'er: 0041-5782

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1399-4174

  Almindelige Danske Laegeforening, Danmark

  Tidsskrift

 • Berlingske Tidende

  ISSN'er: 0106-4223

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 2244-9078

  Berlingske Tidende A/S, Danmark

  Tidsskrift

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 4435