Sten Bønsing

Curriculum vitae

Profile photoSten Bønsing
Lektor, Ph.D.
Juridisk Institut
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 6 B, 103
9220 Aalborg Ø
E-mail: sb@law.aau.dk
Telefon: 9940 8269
Mobil: 2298 0717

Ansættelser

2004 -Lektor, Aalborg Universitet
2014 -Videnjurist, Ph.D., Advokatfirmaet HjulmandKaptain
2010 - 2012Studienævnsformand, Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
2007 - 2009Studieleder, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2000 - 2004Adjunkt, Aalborg Universitet
2001 -Medlem af Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
1997 - 2000Ph.D.-stipendiat, Aalborg Universitet
1996 - 1997Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

Uddannelse

2001Ph.D.-grad. Aalborg Universitet
1996Cand.merc.jur. (erhvervsjurist), Aalborg Universitet
1990Højere Handelseksamen, Handelsgymnasiet Lolland-Falster

Øvrige aktiviteter

2004 -Formand for rektors rådgivende valgudvalg, Aalborg Universitet
2017Hovedansvar for Forvaltningsretskonference 2018, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2007 - 2014Medlem af Videnskabsministeriets Kvalifikationsnævn for videregående uddannelser
2001 - 2003Pædagogisk kursus for universitetsadjunkter
2001 - 2003Bestyrelsesmedlem i Danske Telecom A/S

Videnskabelige fokusområder

•Forvaltningsret•Embedsmænds pligter•Embedsmænds strafansvar

Publikationer

Når sandheden skal frem: Om sandhedspligten og vildledningsforbuddet

Bønsing, S. 17 okt. 2017 I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 376-383 8 s.

Det strafferetlige stillingsmisbrug: om straffelovens § 155

Bønsing, S. 27 okt. 2016 Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 505-518 13 s.

Embedsmænds pligter: - en kommentar til »Kodex VII – Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen«

Bønsing, S. 13 jan. 2016 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016, 2, s. 33-40 8 s.

Aktindsigt i offentligt ejede selskaber

Bønsing, S. 2016 Ret på flere felter: Forvaltning, Governance, Retssikkerhed - Festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtze, M. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 197-216 20 s.

Forvaltningens brug og misbrug af pressen

Mørup, S. H., Fenger, N. & Bønsing, S. 11 sep. 2014 Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. Blume, P. & Henrichsen, C. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 269-296 27 s.

Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

Bønsing, S. 6 sep. 2014 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2014, 36, s. 307-312 6 s., U.2014B.307

Public Law and Solidarity - Denmark

Bønsing, S. 2014 I : European Review of Public Law. 26, s. 187-196 10 s.

"Undue" gifts for public employees: An administrative and criminal law analyses

Bønsing, S. & Langsted, L. B. 2014 Breaking new ground: Dedicated to Finn Kjærsdam. 1. udg. Aalborg Universitetsforlag, Kap. 14, s. 180-203 23 s.

Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private

Bønsing, S. dec. 2013 I : Juristen. 2013, 6, s. 263-269 7 s.

"Undue" gifts for Public Employees: An Administrative and Criminal Law Analysis

Bønsing, S. & Langsted, L. B. 27 okt. 2013 I : European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 21, 2, s. 163-184 22 s.

Tavshedspålæg - til udvidelse af tavshedspligten

Bønsing, S. 21 sep. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 38, s. 331-335 5 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S. 26 aug. 2013 3 udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 520 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S. 17 jul. 2012 2 udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 483 s.

Retssikkerhed i forvaltningsretten

Bønsing, S. 1 maj 2012 Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn. Schultz, T. & Munk-Hansen, C. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Kap. 5, s. 119-128 10 s.

Tavshedspligtsreglerne og persondataloven

Bønsing, S. 20 jan. 2012 Forvaltningsloven 25 år. Olsen, J., Møller, J., Bülow, J-C. & Ougaard, C. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 39-51 13 s.

"Uberettigede" gaver til offentligt ansatte: en forvaltningsretlig og strafferetlig analyse

Bønsing, S. & Langsted, L. B. 9 okt. 2010 I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, 40, s. 333-340 8 s.

Myndighedsfuldmagten

Bønsing, S. 1 maj 2010 I : Ugeskrift for retsvæsen. 144, 17, s. 173-178 6 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S. 2009 Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 403 s.

Forvaltningssproget

Bønsing, S. 2007 Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (red.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 91-104 14 s.

Responsum om lokalplanproceduren for bevaringsværdige bygninger

Bønsing, S. 2007 Aalborg: Aalborg Universitet. 11 s.

Forvaltningssproget - hvilket sprog taler forvaltningen?

Bønsing, S. 9 sep. 2006 I : Ugeskrift for retsvæsen. 36, s. 275-278 4 s.

Erstatning - en antologi

Bønsing, S., Von Hielmcrone, N., Langsted, L. B., Olesen, K. N., Schultz, T., Vinther, N. & Werlauff, E. 2006 København: Karnov Group. 134 s.

Responsum om pålæg af engelsk som processprog i sag ved Advokatnævnet: om processproget i dansk forvaltningsret

Bønsing, S. 2006 Aalborg: Eget forlag. 15 s.

Domstolsprøvelse af delafgørelser fra Landsskatteretten

Bønsing, S. 2005 I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 1, s. 68-71

Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

Bønsing, S. 2005 Aalborg: Aalborg Universitet. 12 s.

Responsum om habilitet i forbindelse med udbudsforretninger

Bønsing, S. 2005 Aalborg Universitet. 10 s.

Responsum om mellemkommunal refusion af udgifter til sociale ydelser afholdt af kommune uden pligt hertil.

Bønsing, S. 2005 Aalborg Universitet. 17 s.

God skik-regler: hvem bestemmer indholdet?

Bønsing, S. 2004 I : Ugeskrift for retsvæsen. 2, s. 1-6

Om korrekt hjemmelsgrundlag og vejledning: en kommentar til TfS 2002.824 LSR

Vinther, N. & Bønsing, S. 2002 I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 46, s. 3635-3638 4 s.

Brancheregler og Brancheproces

Bønsing, S. 2001 Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet.

Brancheregler og brancheproces

Bønsing, S. 2001 København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 415 s.

Retfærdig rettergang ved advokatnævnet: navnlig om selvinkrimineringsforbudet

Bønsing, S. 2000 I : Juristen. årg. 82, 7, s. 261-265

Retningslinier efter markedsføringslovens § 17

Bønsing, S. 1998 I : Juristen. 80, 9, s. 357

Er retten til erhverv en menneskerettighed?

Bønsing, S. 1997 I : Juristen. 79, 9, s. 396-404

Procesbevillingsnævnets retlige status

Bønsing, S. 1997 I : Ugeskrift for retsvæsen. 131, 48, s. 531-535

Anerkendelser

2016Årets Underviser på Jura og Erhvervsjurastudiet på Aalborg Universitet
2008Årets Underviser på Aalborg Universitet
2008Årets underviser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Ph.D. vejledning

2017 -Hovedvejleder - Offentligt ansattes disciplinære ansvar
2012 - 2016Hovedvejleder - Parternes adgang til bevisførelse i den danske civile retspleje

Vejledning m.v.

1996 - 2016Vejleder for ca. 100 bachelor- og kandidatspecialer

Ph.D. bedømmelser

2011Betydningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 på husdyrbrugområdet, Århus Universitet