Sten Bønsing

Curriculum vitae

Profile photoSten Bønsing
Professor, Ph.D.
Juridisk Institut
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 6 B, 103
9220 Aalborg Ø
E-mail: sb@law.aau.dk
Telefon: 9940 8269
Mobil: 2298 0717

Ansættelser

2018 -Professor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2014 -Videnjurist, Ph.D., Advokatfirmaet HjulmandKaptain
2001 -Medlem af Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
2004 - 2018Lektor, Aalborg Universitet
2010 - 2012Studienævnsformand, Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
2007 - 2009Studieleder, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2000 - 2004Adjunkt, Aalborg Universitet
1997 - 2000Ph.D.-stipendiat, Aalborg Universitet
1996 - 1997Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

Uddannelse

2001Ph.D.-grad. Aalborg Universitet
1996Cand.merc.jur. (erhvervsjurist), Aalborg Universitet
1990Højere Handelseksamen, Handelsgymnasiet Lolland-Falster

Øvrige aktiviteter

2017 - 2018Hovedansvar for Forvaltningsretskonference 2018, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2007 - 2014Medlem af Videnskabsministeriets Kvalifikationsnævn for videregående uddannelser
2004 -Formand for rektors rådgivende valgudvalg, Aalborg Universitet
2001 - 2003Pædagogisk kursus for universitetsadjunkter
2001 - 2003Bestyrelsesmedlem i Danske Telecom A/S

Videnskabelige fokusområder

•Forvaltningsret•Embedsmænds pligter•Embedsmænds strafansvar

Publikationer

Tolkningsgebyr - hvilke regler gælder?

Bønsing, S., 26 dec. 2018, I : Ugeskrift for Laeger.

Databeskyttelsesforordningens behand-lingsbetingelser og -principper

Bønsing, S., 28 sep. 2018, (Afsendt) (ikke fastlagt endnu).

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S., 16 aug. 2018, 4. udg. København: Djøf Forlag. 551 s.

Ombudsman: a brazilian-danish approach

Bønsing, S. & Mello, S. S. D. F., 1 maj 2018, I : Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. 5/2018, s. 109 128 s.

I forskningens og formidlingens tjeneste: Festskrift til professor Lars Bo Langsted

Bønsing, S. (red.), Jakobsen, S. S. (red.), Lentz, L. W. (red.) & Elholm, T. (red.), 2 feb. 2018, København: Ex Tuto Publishing. 431 s.

"Rødvinssagen" i Farum: En straffesag fyldt med forvaltningsret og embedsmisbrug

Bønsing, S., 2 feb. 2018, I forskningens og formidlingens tjeneste: Festskrift til professor Lars Bo Langsted. Elholm, T., Bønsing, S., Jakobsen, S. S. & Lentz, L. W. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 65-79 15 s.

Når sandheden skal frem: Om sandhedspligten og vildledningsforbuddet

Bønsing, S., 17 okt. 2017, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2017, s. 376-383 8 s.

Det strafferetlige stillingsmisbrug: om straffelovens § 155

Bønsing, S., 27 okt. 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (red.). København: Djøf Forlag, s. 505-518 13 s.

Embedsmænds pligter: - en kommentar til »Kodex VII – Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen«

Bønsing, S., 13 jan. 2016, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016, 2, s. 33-40 8 s.

Aktindsigt i offentligt ejede selskaber

Bønsing, S., 2016, Ret på flere felter: Forvaltning, Governance, Retssikkerhed - Festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtze, M. (red.). København: Djøf Forlag, s. 197-216 20 s.

Forvaltningens brug og misbrug af pressen

Mørup, S. H., Fenger, N. & Bønsing, S., 11 sep. 2014, Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. Blume, P. & Henrichsen, C. (red.). Djøf Forlag, s. 269-296 27 s.

Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

Bønsing, S., 6 sep. 2014, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2014, 36, s. 307-312 6 s., U.2014B.307.

Public Law and Solidarity - Denmark

Bønsing, S., 2014, I : European Review of Public Law. 26, s. 187-196 10 s.

"Undue" gifts for public employees: An administrative and criminal law analyses

Bønsing, S. & Langsted, L. B., 2014, Breaking new ground: Dedicated to Finn Kjærsdam. 1. udg. Aalborg Universitetsforlag, s. 180-203 23 s.

Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private

Bønsing, S., dec. 2013, I : Juristen. 2013, 6, s. 263-269 7 s.

"Undue" gifts for Public Employees: An Administrative and Criminal Law Analysis

Bønsing, S. & Langsted, L. B., 27 okt. 2013, I : European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 21, 2, s. 163-184 22 s.

Tavshedspålæg - til udvidelse af tavshedspligten

Bønsing, S., 21 sep. 2013, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 38, s. 331-335 5 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S., 26 aug. 2013, 3 udg. København: Djøf Forlag. 520 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S., 17 jul. 2012, 2 udg. København: Djøf Forlag. 483 s.

Retssikkerhed i forvaltningsretten

Bønsing, S., 1 maj 2012, Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn. Schultz, T. & Munk-Hansen, C. (red.). København: Djøf Forlag, s. 119-128 10 s.

Tavshedspligtsreglerne og persondataloven

Bønsing, S., 20 jan. 2012, Forvaltningsloven 25 år. Olsen, J., Møller, J., Bülow, J-C. & Ougaard, C. (red.). Djøf Forlag, s. 39-51 13 s.

"Uberettigede" gaver til offentligt ansatte: en forvaltningsretlig og strafferetlig analyse

Bønsing, S. & Langsted, L. B., 9 okt. 2010, I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, 40, s. 333-340 8 s.

Myndighedsfuldmagten

Bønsing, S., 1 maj 2010, I : Ugeskrift for retsvæsen. 144, 17, s. 173-178 6 s.

Almindelig Forvaltningsret

Bønsing, S., 2009, Djøf Forlag. 403 s.

Forvaltningssproget

Bønsing, S., 2007, Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 91-104 14 s.

Responsum om lokalplanproceduren for bevaringsværdige bygninger

Bønsing, S., 2007, Aalborg: Aalborg Universitet. 11 s.

Forvaltningssproget - hvilket sprog taler forvaltningen?

Bønsing, S., 9 sep. 2006, I : Ugeskrift for retsvæsen. 36, s. 275-278 4 s.

Erstatning - en antologi

Bønsing, S., Von Hielmcrone, N., Langsted, L. B., Olesen, K. N., Schultz, T., Vinther, N. & Werlauff, E., 2006, København: Karnov Group. 134 s.

God skik i ejendomsadministration

Bønsing, S., 2006, Finanssektoren i Vidensamfundet: Finanssektoren i Vidensamfundet - 8 forskningsprojekter. København: Finansrådet, s. 81-85 5 s.

Responsum om fortolkning m.v. af servitutter

Bønsing, S., 2006, Aalborg: Denmark. 17 s.

Responsum om pålæg af engelsk som processprog i sag ved Advokatnævnet: om processproget i dansk forvaltningsret

Bønsing, S., 2006, Aalborg: Eget forlag. 15 s.

Domstolsprøvelse af delafgørelser fra Landsskatteretten

Bønsing, S., 2005, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 1, s. 68-71

Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

Bønsing, S., 2005, Aalborg: Aalborg Universitet. 12 s.

Responsum om habilitet i forbindelse med udbudsforretninger

Bønsing, S., 2005, Aalborg Universitet. 10 s.

Responsum om mellemkommunal refusion af udgifter til sociale ydelser afholdt af kommune uden pligt hertil.

Bønsing, S., 2005, Aalborg Universitet. 17 s.

God skik-regler: hvem bestemmer indholdet?

Bønsing, S., 2004, I : Ugeskrift for retsvæsen. 2, s. 1-6

Om korrekt hjemmelsgrundlag og vejledning: en kommentar til TfS 2002.824 LSR

Vinther, N. & Bønsing, S., 2002, I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 46, s. 3635-3638 4 s.

Brancheregler og Brancheproces

Bønsing, S., 2001, Kbh.: Djøf Forlag.

Brancheregler og brancheproces

Bønsing, S., 2001, København: Djøf Forlag. 415 s.

Anmeldelse af "Jon Andersen ; Kaj Larsen og Karsten Loiborg : Ombudsmandsloven med kommentarer

Bønsing, S., 2000, I : Fuldmægtigen. 72, 3, s. 36-37

Retfærdig rettergang ved advokatnævnet: navnlig om selvinkrimineringsforbudet

Bønsing, S., 2000, I : Juristen. årg. 82, 7, s. 261-265

Skatten og borgeren

Bønsing, S., 1999, I : Berlingske Tidende. 13. maj 1999

Retningslinier efter markedsføringslovens § 17

Bønsing, S., 1998, I : Juristen. 80, 9, s. 357

Er retten til erhverv en menneskerettighed?

Bønsing, S., 1997, I : Juristen. 79, 9, s. 396-404

Procesbevillingsnævnets retlige status

Bønsing, S., 1997, I : Ugeskrift for retsvæsen. 131, 48, s. 531-535

Anerkendelser

2018Årets Underviser på Jura- og Erhvervsjurastudierne på Aalborg Universitet
2016Årets Underviser på Jura og Erhvervsjurastudiet på Aalborg Universitet
2008Årets Underviser på Aalborg Universitet
2008Årets underviser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Ph.D. vejledning

2017 -Hovedvejleder - Offentligt ansattes disciplinære ansvar
2018 -Bivejleder - Ledelse, organisation og forvaltningsret i en digital tidsalder
2012 - 2016Hovedvejleder - Parternes adgang til bevisførelse i den danske civile retspleje

Vejledning m.v.

1996 - 2016Vejleder for ca. 100 bachelor- og kandidatspecialer

Ph.D. bedømmelser

2011Betydningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 på husdyrbrugområdet, Århus Universitet

Forskningsprofil

Sten Bønsing forsker primært i forvaltningsret med fokus på de grundlæggende regler for alle forvaltningsmyndigheder. De seneste år har han navnlig forsket i regler om offentligt ansattes pligter og ansvar, og har fx publiceret videnskabelige artikler om de grundlæggende pligter for embedsmænd (tavshedspligt, sandhedspligt, bestikkelse m.v.) og sanktionering (straffeansvar m.v.)

Sten Bønsing har gennem sin forskning i øvrigt forsket i forvaltningsrettens regler om sagsbehandling, persondata og databeskyttelsesregler (for offentlige myndigheder), inhabilitet, aktindsigt, gaver/bestikkelse af offentligt ansatte m.v.

Sten Bønsing har udgivet en samlet fremstilling af forvaltningsretten grundlæggende regler. Bogen omfatter alle dele af den almindelige forvaltningsret, dvs. den offentlige organisation, kompetence, retskilder, sagsbehandling, indholdsmæssige krav (hjemmel og magtfordrejning), tavshedspligt, rekurs/klagebehandling, domstolsprøvelse, ombudsmandskontrol, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, håndhævelse (forvaltningstvangen), offentlige myndigheders erstatningsansvar og kommunalfuldmagten.

Sten Bønsing er ekspert i reglerne om embedsmisbrug og magtmisbrug.