Sten Bønsing

Curriculum vitae

Profile photoSten Bønsing
Lektor, Ph.D.
Juridisk Institut
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 6 B, 103
9220 Aalborg Ø
E-mail: sb@law.aau.dk
Telefon: 9940 8269
Mobil: 2298 0717

Ansættelser

2004 -Lektor, Aalborg Universitet
2014 -Videnjurist, Ph.D., Advokatfirmaet HjulmandKaptain
2010 - 2012Studienævnsformand, Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
2007 - 2009Studieleder, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2000 - 2004Adjunkt, Aalborg Universitet
2001 -Medlem af Juridisk Studienævn, Aalborg Universitet
1997 - 2000Ph.D.-stipendiat, Aalborg Universitet
1996 - 1997Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

Uddannelse

2001Ph.D.-grad. Aalborg Universitet
1996Cand.merc.jur. (erhvervsjurist), Aalborg Universitet
1990Højere Handelseksamen, Handelsgymnasiet Lolland-Falster

Øvrige aktiviteter

2004 -Formand for rektors rådgivende valgudvalg, Aalborg Universitet
2017Hovedansvar for Forvaltningsretskonference 2018, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
2007 - 2014Medlem af Videnskabsministeriets Kvalifikationsnævn for videregående uddannelser
2001 - 2003Pædagogisk kursus for universitetsadjunkter
2001 - 2003Bestyrelsesmedlem i Danske Telecom A/S

Videnskabelige fokusområder

•Forvaltningsret•Embedsmænds pligter•Embedsmænds strafansvar

Publikationer

Når sandheden skal frem: Om sandhedspligten og vildledningsforbuddet

Bønsing, S. 17 okt. 2017 I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 376-383 8 s.

Embedsmænds pligter: - en kommentar til »Kodex VII – Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen«

Bønsing, S. 13 jan. 2016 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016, 2, s. 33-40 8 s.

Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

Bønsing, S. 6 sep. 2014 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2014, 36, s. 307-312 6 s., U.2014B.307

Public Law and Solidarity - Denmark

Bønsing, S. 2014 I : European Review of Public Law. 26, s. 187-196 10 s.

Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private

Bønsing, S. dec. 2013 I : Juristen. 2013, 6, s. 263-269 7 s.

"Undue" gifts for Public Employees: An Administrative and Criminal Law Analysis

Bønsing, S. & Langsted, L. B. 27 okt. 2013 I : European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 21, 2, s. 163-184 22 s.

Tavshedspålæg - til udvidelse af tavshedspligten

Bønsing, S. 21 sep. 2013 I : Ugeskrift for Retsvaesen. 38, s. 331-335 5 s.

"Uberettigede" gaver til offentligt ansatte: en forvaltningsretlig og strafferetlig analyse

Bønsing, S. & Langsted, L. B. 9 okt. 2010 I : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, 40, s. 333-340 8 s.

Myndighedsfuldmagten

Bønsing, S. 1 maj 2010 I : Ugeskrift for retsvæsen. 144, 17, s. 173-178 6 s.

Forvaltningssproget - hvilket sprog taler forvaltningen?

Bønsing, S. 9 sep. 2006 I : Ugeskrift for retsvæsen. 36, s. 275-278 4 s.

Domstolsprøvelse af delafgørelser fra Landsskatteretten

Bønsing, S. 2005 I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 1, s. 68-71

God skik-regler: hvem bestemmer indholdet?

Bønsing, S. 2004 I : Ugeskrift for retsvæsen. 2, s. 1-6

Om korrekt hjemmelsgrundlag og vejledning: en kommentar til TfS 2002.824 LSR

Vinther, N. & Bønsing, S. 2002 I : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 46, s. 3635-3638 4 s.

Brancheregler og brancheproces

Bønsing, S. 2001 København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 415 s.

Retfærdig rettergang ved advokatnævnet: navnlig om selvinkrimineringsforbudet

Bønsing, S. 2000 I : Juristen. årg. 82, 7, s. 261-265

Retningslinier efter markedsføringslovens § 17

Bønsing, S. 1998 I : Juristen. 80, 9, s. 357

Er retten til erhverv en menneskerettighed?

Bønsing, S. 1997 I : Juristen. 79, 9, s. 396-404

Procesbevillingsnævnets retlige status

Bønsing, S. 1997 I : Ugeskrift for retsvæsen. 131, 48, s. 531-535

Anerkendelser

2016Årets Underviser på Jura og Erhvervsjurastudiet på Aalborg Universitet
2008Årets Underviser på Aalborg Universitet
2008Årets underviser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Ph.D. vejledning

2017 -Hovedvejleder - Offentligt ansattes disciplinære ansvar
2012 - 2016Hovedvejleder - Parternes adgang til bevisførelse i den danske civile retspleje

Vejledning m.v.

1996 - 2016Vejleder for ca. 100 bachelor- og kandidatspecialer

Ph.D. bedømmelser

2011Betydningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 på husdyrbrugområdet, Århus Universitet