1. 2017
 2. Udgivet

  Når sandheden skal frem : Om sandhedspligten og vildledningsforbuddet. / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for Retsvaesen, 17.10.2017, s. 376-383.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 3. 2016
 4. Udgivet

  Aktindsigt i offentligt ejede selskaber. / Bønsing, Sten.

  Ret på flere felter: Forvaltning, Governance, Retssikkerhed - Festskrift til Carsten Henrichsen. red. / Trine Baumbach; Peter Blume; Michael Gøtze. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 197-216.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 5. Udgivet

  Det strafferetlige stillingsmisbrug : om straffelovens § 155. / Bønsing, Sten.

  Festskrift til Jens Peter Christensen. red. / Michael Hansen Jensen; Søren Højgaard Mørup; Børge Dahl. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 505-518.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 6. Udgivet
 7. Udgivet

  Forvaltningsret : Lærebog for statskundskab. / Bønsing, Sten.

  1 udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. 483 s.

  Publikation: UndervisningBog

 8. 2014
 9. Udgivet

  Forvaltningens brug og misbrug af pressen. / Mørup, Søren H.; Fenger, Niels; Bønsing, Sten.

  Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. red. / Peter Blume; Carsten Henrichsen. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2014. s. 269-296.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 10. Udgivet

  Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder. / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for Retsvaesen, Bind 2014, Nr. 36, U.2014B.307, 06.09.2014, s. 307-312.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 11. Udgivet

  Public Law and Solidarity - Denmark. / Bønsing, Sten.

  I: European Review of Public Law, Bind 26, 2014, s. 187-196.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 12. Udgivet

  "Undue" gifts for public employees : An administrative and criminal law analyses. / Bønsing, Sten; Langsted, Lars Bo.

  Breaking new ground: Dedicated to Finn Kjærsdam. 1.udg. Aalborg Universitetsforlag, 2014. s. 180-203.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 13. 2013
 14. Udgivet

  Almindelig Forvaltningsret. / Bønsing, Sten.

  3 udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. 520 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

 15. Udgivet

  Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private. / Bønsing, Sten.

  I: Juristen, Bind 2013, Nr. 6, 12.2013, s. 263-269.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 16. Udgivet

  Tavshedspålæg - til udvidelse af tavshedspligten. / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for Retsvaesen, Nr. 38, 21.09.2013, s. 331-335.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 17. Udgivet
 18. 2012
 19. Udgivet

  Almindelig Forvaltningsret. / Bønsing, Sten.

  2 udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2012. 483 s.

  Publikation: Forskning - peer reviewBog

 20. Udgivet

  Retssikkerhed i forvaltningsretten. / Bønsing, Sten.

  Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn. red. / Trine Schultz; Carsten Munk-Hansen. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2012. s. 119-128.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 21. Udgivet

  Tavshedspligtsreglerne og persondataloven. / Bønsing, Sten.

  Forvaltningsloven 25 år. red. / Jens Olsen; Jens Møller; Jens-Christian Bülow; Christian Ougaard. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2012. s. 39-51.

  Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

 22. 2010
 23. Udgivet

  Myndighedsfuldmagten. / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Bind 144, Nr. 17, 01.05.2010, s. 173-178.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 24. Udgivet

  "Uberettigede" gaver til offentligt ansatte : en forvaltningsretlig og strafferetlig analyse. / Bønsing, Sten; Langsted, Lars Bo.

  I: Ugeskrift for Retsvaesen (U F R), Bind 144, Nr. 40, 09.10.2010, s. 333-340.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 25. 2009
 26. Udgivet

  Almindelig Forvaltningsret. / Bønsing, Sten.

  Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2009. 403 s.

  Publikation: ForskningBog

 27. 2007
 28. Udgivet

  Forvaltningssproget. / Bønsing, Sten.

  Festskrift til Claus Haagen Jensen. red. / Erik Werlauff; Sten Bønsing. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2007. s. 91-104.

  Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

 29. Udgivet

  Kompendium i almindelig forvaltningsret. / Bønsing, Sten.

  Aalborg : Department of Mechanical Engineering, Aalborg University, 2007.

  Publikation: UndervisningKompendium/lecture notes

 30. Udgivet

  Responsum om lokalplanproceduren for bevaringsværdige bygninger. / Bønsing, Sten.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 2007. 11 s.

  Publikation: ForskningRapport

 31. 2006
 32. Udgivet
 33. Udgivet

  Forvaltningssproget - hvilket sprog taler forvaltningen? / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 36, 09.09.2006, s. 275-278.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 34. Udgivet

  God skik i ejendomsadministration. / Bønsing, Sten.

  Finanssektoren i Vidensamfundet: Finanssektoren i Vidensamfundet - 8 forskningsprojekter. København : Finansrådet, 2006. s. 81-85.

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 35. Udgivet

  Responsum om fortolkning m.v. af servitutter. / Bønsing, Sten.

  Aalborg : Denmark., 2006. 17 s.

  Publikation: FormidlingRapport

 36. Udgivet
 37. 2005
 38. Udgivet

  Domstolsprøvelse af delafgørelser fra Landsskatteretten. / Bønsing, Sten.

  I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Nr. 1, 2005, s. 68-71.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 39. Udgivet

  Kompendium i forvaltningsret. / Bønsing, Sten.

  3 udg. Aalborg : Erhvervsjura, Aalborg Universitet, 2005. 253 s.

  Publikation: UndervisningKompendium/lecture notes

 40. Udgivet

  Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet. / Bønsing, Sten.

  Aalborg : Aalborg Universitet, 2005. 12 s.

  Publikation: ForskningRapport

 41. Udgivet

  Responsum om habilitet i forbindelse med udbudsforretninger. / Bønsing, Sten.

  Aalborg Universitet, 2005. 10 s.

  Publikation: ForskningRapport

 42. Udgivet
 43. 2004
 44. Udgivet

  God skik-regler : hvem bestemmer indholdet? / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 2, 2004, s. 1-6.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 45. 2002
 46. Udgivet
 47. 2001
 48. Udgivet

  Brancheregler og Brancheproces. / Bønsing, Sten.

  Kbh. : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2001.

  Publikation: ForskningBog

 49. Udgivet

  Brancheregler og brancheproces. / Bønsing, Sten.

  København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2001. 415 s.

  Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

 50. 2000
 51. Udgivet

  Anmeldelse af "Jon Andersen ; Kaj Larsen og Karsten Loiborg : Ombudsmandsloven med kommentarer. / Bønsing, Sten.

  I: Fuldmægtigen, Bind 72, Nr. 3, 2000, s. 36-37.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 52. Udgivet

  Retfærdig rettergang ved advokatnævnet : navnlig om selvinkrimineringsforbudet. / Bønsing, Sten.

  I: Juristen, Bind årg. 82, Nr. 7, 2000, s. 261-265.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 53. 1999
 54. Udgivet

  Skatten og borgeren. / Bønsing, Sten.

  I: Berlingske Tidende, Bind 13. maj 1999, 1999.

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 55. 1998
 56. Udgivet

  Retningslinier efter markedsføringslovens § 17. / Bønsing, Sten.

  I: Juristen, Bind 80, Nr. 9, 1998, s. 357.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 57. 1997
 58. Udgivet

  Er retten til erhverv en menneskerettighed? / Bønsing, Sten.

  I: Juristen, Bind 79, Nr. 9, 1997, s. 396-404.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 59. Udgivet

  Procesbevillingsnævnets retlige status. / Bønsing, Sten.

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Bind 131, Nr. 48, 1997, s. 531-535.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel