Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

_____ Undervisning på Kommunikation og Digitale Medier, AAU_____

a. Forelæsninger/øvelser (F/Ø):
- 5. semester: Læring (BA): E2015: 1 F/Ø
- 5. semester: Oplevelse, tid og rum (BA): E2015: 8 F/Ø

b. Vejledning:
- 5. semester: Oplevelse, tid og rum (BA): E2015: 6 projekter

c. Eksaminer:
- 5. semester: Oplevelse, tid og rum (BA): E2015: 6 projekter


------------Human Centered Informatics, AAU_____

a. Forelæsninger/øvelser (F/Ø):
- 7. semester: Valgfag Gamification (KA): E2015: 3 F/Ø


--------It, Læring og organisatorisk omstilling, AAU-------

a. Forelæsninger/øvelser (F/Ø):
- 7. semester: Didaktisk design (KA): 3 F/Ø

b. Vejledning:
- 7. semester: Didaktisk design (KA): 3 projekter

c. Eksaminer/eksamensopgaver:
- 7. semester: Didaktisk design (KA): 3 projekter

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

_____ Undervisning på Kommunikation og Digitale Medier, AAU_____
5. semester: Kommunikationsdesign (BA): E2015: ankerlærer

------------Human Centered Informatics, AAU___________________
7. semester: Valgfag Gamification (KA): E2015: modulansvarlig

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Universitetspædagogisk kompetenceudvikling:
- F2016: Casper Feilberg, "Undervisningsportfolioen - en dokumentationsliste med et potentiale som pædagogisk selvrefleksionsværktøj - pædagogisk kompetence udvikling for KILD"
- F2016: Ph.d. vejledningskursus (3 UV gange)

Undervisermøder
F2015;

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Konferencedeltagelse med pædagogisk indhold:
- ECGBL (E2012, E2013, E2014, E2015)
- ECEL (E2015)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udviklingsprojekter:
- 5. semester, KDM, "Oplevelse, tid og rum": FABLAB i undervisningen
- 7. semester, ILOO, "It didaktisk design": Flipped Classroom

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Nej