Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisning og vejledning siden 1997 indenfor følgende moduler/kurser under skiftende studieordninger ved Historiestudiet, Aalborg Universitet:
Speciale
Førmoderne perioder
Kulturmøder i historien
Brug af historien
Historisk teori og metode
Kultur(arvs)formidling
Specialeforberedende kursus: øvelser i videnskabelig identifikation, problemformulering, vejledning, projektstyring, skrivning m.v.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studieleder 2000-2004
Medlem af Studienævnet 1997-2015 (fraset en enkelt valgperiode).
Speciale-koordinator, 2005-

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum v. Aalborg Universitet 1997-2000
Adjunktvejleder
Ph.D.-vejleder

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Se mit CV for en liste over betydende optrædender på konferencer, kongresser m.v. Se VBN for en fuldt opdateret liste.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udvikling og afvikling af nye kurser i forbindelse med etablering af ny studieordning for kandidatspecialisering i Kulturarvsformidling.
Løbende kursusudvikling og undervisningsplanlægning i forbindelse med revisioner af studieordninger. Senest (efterår 2017/forår 2018) etablering af nyt kursus: Specialeforberedende kursus (modul 19)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

-

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.


8. Andet.

-