Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisning og vejledning siden 1997 indenfor følgende moduler/kurser under skiftende studieordninger ved Historiestudiet, Aalborg Universitet:

Speciale

Førmoderne perioder

Kulturmøder i historien

Brug af historien

Historisk teori og metode

Kultur(arvs)formidling

Specialeforberedende kursus: øvelser i videnskabelig identifikation, problemformulering, vejledning, projektstyring, skrivning m.v.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studieleder 2000-2004

Medlem af Studienævnet 1997-2015 (fraset en enkelt valgperiode).

Speciale-koordinator, 2005-

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Adjunktpædagogikum v. Aalborg Universitet 1997-2000

Adjunktvejleder (senest 2018-2019)

Ph.D.-vejleder (senest 2018-2019)

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Se mit CV for en liste over betydende optrædender på konferencer, kongresser m.v. Se VBN for en fuldt opdateret liste. svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Udvikling og afvikling af nye kurser i forbindelse med etablering af ny studieordning for kandidatspecialisering i Kulturarvsformidling.

Løbende kursusudvikling og undervisningsplanlægning i forbindelse med revisioner af studieordninger. Senest (efterår 2017/forår 2018) etablering af nyt kursus: Specialeforberedende kursus (modul 19)

Kurset blev første gang afviklet i foråret 2018.

Kurset skal i revideret form afvikles for en anden gruppe af kandidatstuderende i efteråret 2018.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

8. Andet.

Skriv dit svar her...