Torben Ole Andersen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Have been the supervisor for more than 100 students projects. Mostly at graduate level. Have supervised 9 PhD projects and 6 on-going.

Teaching experince:

Robotics: Graduate course at DTU

Videregående Styreteknik: Graduate course at DTU

Hydraulisk Styring: Graduate course at DTU

Almen Regulering: Course at Sønderborg Teknikum (Now SDU)

Samhørende og partielle differentialligninger: Undergraduate course for Mechanical engineering students.

Mechatronics I: Fifth semester undergraduate course for MCE (Mechatronics) students.

Hydraulic Systemdesign: Undergraduate course for DMS and EMSD students

Hydraulic Servosystems: Graudate coruse for EMSD, MCE students

Linear electric circuits: Third semester students (Mechanical engineering)

Nonlinear control theory: Graduate course for EMSD, MCE students

System Identification: Graduate course for EMSD, MCE students

Multivariable and nonlinear control theory: Graduate Course for EMSD, MCE students

Hydraulic Servos Systems: PhD course

Grundlæggende Hydraulik: 3 dages Industrikursus for Danfoss


2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Member of the study board of Industry and Global Business Development
Coordinator of for the Electro-mechanical System Design (EMSD) programme
Semester coordinator for the 6,7,8,9,10 semesters for the EMSD programm

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Skriv dit svar her...

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Auther of several papers on Mechatronic education at Aalborg University and experiences with the mechatronic specializations; EMSD and MCESupervision (research area specific supervisor) of two Assistant Professors participating in the "University Teacher Programme".

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

One of the initiators of the contents (Study curriculum) of the EMSD and MCE programme.

Teaching material includes (excl. lecture notes)

Books on:
Linear Electrical Circuits incl. solution manual to exercises
Hydraulic Systems Design incl. solution manual to exercises
Hydraulic Servo systems

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.


8. Andet.