• Nielsen, Kent (Projektleder)
  • Törner, Marianne (Projektleder)
  • Hansen, Claus D. (Projektdeltager)
  • Grytnes, Regine (Projektdeltager)
  • Dyreborg, Johnny (Projektdeltager)
  • Kines, Pete (Projektdeltager)
  • Pousette, Anders (Projektdeltager)

Beskrivelse

Det overordnede formål med dette projekt er, at identificere faktorer på hhv makro-, meso- og mikroniveau der kan forklare, at Sverige (S) har en markant lavere arbejdsulykkeincidens end Danmark (DK), for derigennem at kunne pege på virkemidler og strategier, der kan overføres til DK.

De specifikke formål med projektet er, at:
• Undersøge om makrofaktorer som nationalkultur, arbejdsmiljølovgivning/-tiltag, forsikringssystemer samt erhvervs- og branchestruktur kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem DK og S
• Undersøge om mesofaktorer som uddannelse, ledelsesengagement og sikkerhedsklima, samt mikrofaktorer som adfærd og holdninger, kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem den danske og svenske bygge- og anlægsbranche
• Vurdere hvorvidt og hvordan de betydende faktorer kan overføres til DK
AcronymDK/S-SVEDAN
StatusAfsluttet
Effective start/end date01/04/201331/03/2016

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (Projektpartner)
  • Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital and Academy, Gothenburg (Projektpartner)
  • NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Projektpartner)
ID: 214657585