• Museet for Thy og Vester Hanherred

Beskrivelse

Indre Mission som bevægelse har fyldt meget i folks bevidsthed, både hos tilhængere og modstandere, ikke mindst i Vestjylland. Imidlertid er det religiøse landskab – og måske selve religionsbegrebet – i stadig forandring, i dag mere end nogensinde. Projektet skal derfor kortlægge hvordan IMs rolle i forhold til identitetsdannelsen hos dens egne børn og unge og i forhold til det omgivende samfund har ændret sig i de sidste 60 år.
Projektet er samfinansieret af AAU og Museet for Thy og Vester Hanherred.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201331/03/2016

Samarbejdspartnere

ID: 214657680