• Cumulus Bio
  • Airbus Group
  • Niels Clauson-Kaas A/S
  • Department of Environmental Sciences, Aarhus University

Beskrivelse

Flytrafik vil i al overskuelig fremtid være afhængig af flydende brændstof og målet for dette projekt er at udvikle en biobaseret, miljøvenlig produktion af flybrændstof. Bioethanol leverer ikke de fysiskkemiske krav der stilles til brændstof til jetmotorer. Vores indledende forsøg i pilot-plant jetmotor har imidlertid vist at ætere fremstillet af visse forgrenede alkoholer har de ønskede egenskaber og vil sandsynligvis reducere udledning af sundhedsskadelige partikler til miljøet. De ønskede alkoholer produceres naturligt i mange gærarter, omend i mindre mængder. I samarbejdet indgår 4 danske universiteter, 5 internationale forskningsgrupper samt 6 industripartnere. Vi vil udnytte en bred vifte af redskaber til at optimere biosyntesen af udvalgte alkoholer i gær og mælkesyrebakterier ved adaptation og direkte modifikation af metabolismeveje. Mikroorganismes optimering vil både omhandle output, altså de højere alkoholer, og inputsiden, altså udnyttelsen af kulstoffet i den lignocellulose-biomasse, som skal føde den biologiske produktion af flybrændstoffet. Her trækkes der på viden skabt indenfor andengenerations-bioethanol bla. hos Novozymes. I projektet fremstilles, via kemisk syntese, en vifte af ætere, der herefter testes for en række fysiskkemiske egenskaber samt i en jet-motor test stand mhp. valg af de bedst egnede ætere. I sidste fase af projektet fremstilles den mest lovende æter i 1000l skala således at denne kan testes i en fuld-skala Jetmotor hos Airbus i England.
AkronymFLABBERGAST
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2018

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet (leder)
  • Cumulus Bio
  • Airbus Group
  • Niels Clauson-Kaas A/S
  • Department of Environmental Sciences, Aarhus University
ID: 214697481