Beskrivelse

Tværvidenskabeligt forskningsprojekt finansieret af AAU strategimidler. Formålet er at bidrage med systematiske og tværfaglige analyser af 1) fremtidens migrantsstrømme, særligt kionsekvenserne af klimaændringerne, 2) indvandringens påvirkning af udbyggede nordeuropæiske velfærdsstater og 3) muligheder for at forbedre både den socioøkonomiske og sociokulturelle integration af indvandrere.
AkronymFLOW
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201830/06/2021

    Forskningsområder

  • Indvandring, velfærdsstat, klimaforandringer, arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik

Aktiviteter

Publikationer

ID: 265001034