Beskrivelse

At klarlægge behovet for fastlæggelse af en fælles standard for god skik ved ejendomsadministration.At klarlægge og samle ejendomsadministrations-branchens interesser og skabe gennemsigtighed inden for branchen.At formulere konkret forslag til en fælles standard for ejendomsadministration.At medvirke til regelforenkling og deregulering ved at branchen selv arbejder med retningslinjer.At udarbejde forslag til organ, der kan tage stilling til sager om brud på god ejendomsadministration.At analysere og foreslå en retlig model for implementering af god skik-regler og organ.At formidle fælles standarder til alle branchens interessenter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/200601/12/2006
ID: 214527966