Beskrivelse

Uddannelsesprojektet ’intensive læringsforløb på højskolerne’ er et samarbejdsprojekt mellem 3-5 højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Målgruppen er udsatte unge mellem 16 og 30 år, der ikke har ungdomsuddannelse eller arbejde. Deltagerne visiteres til de intensive læringsforløb via Ungdommens Uddannelsesvejledning eller de kommunale unge-enheder, produktionsskole, efterskoler m.m. Indholdet i læringsforløbene vil være en kobling mellem højskolefag med fokus på dannelse samt dansk/matematik undervisning. Projektets formål er at styrke de unges faglige, personlige og sociale kompetencer via 3 ugers intensive læringsforløb, som styrker deres muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse, samt få et arbejde.
Projektet løber fra 2018 til 2021. Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet København (AAU-CPH) følger uddannelsesprojektet gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/201807/02/2022

    Forskningsområder

  • unge uden uddannelse, højskoler, intensive læringsforløb
ID: 291879178