iPower

Projekter: Forskning

Beskrivelse

I 2025 skal 50% af Danmarks elproduktion komme fra vindenergi. Denne ambition vil iPower Platformen bidrage til at indfri, ved at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere en fluktuerende elproduktion. iPowers Innovations- og forskningsfokus er omstillingen fra forbrugsstyret elproduktion til produktionsstyret elforbrug. Øget fleksibilitet i elforbruget muliggør forbrug der følger , samt et mindre behov for investeringer i eldistributionsnettene. iPower vil udvikle intelligente styringer af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder, værktøjer til styring af millioner af fleksible forbrugsenheder samt metoder til drift af distributionsnet med fleksibel elproduktion. Metoder til identifikation af brugerbehov og -accept af fleksible forbrugsenheder vil blive testet i praksis.business cases for nøgleaktører i det intelligente energisystem opstilles på basis af platformens resultater. Der er et stort potentiale i danske virksomheder for udvikling og produktion af intelligente decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og styrings- og kontrolværktøjer, som iPower vil bidrage til at udløse. iPower bygger på erfaringerne fra markante danske og interenationale forsknings- og udviklingsprojekter, hvor partnerne i iPower er blandt hovedaktørerne. iPowers partnerkreds har således både volumen og bredde til at udvikle og demonstrere løsninger, der dækker alle kritiske aspekter af intelligente energisystemer med fleksibelt elforbrug.
AkronymiPower
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/201131/12/2015
ID: 214668493