Projektet ligger i forlængelse af projektet "Læring gennem bevægelse", hvor der gennem en periode på 10 måneder er blevet indsamlet en betragtelig mængde data fra klasserumsobservationer og andre aktiviteter vedrørende IKT i undervisningen og som læringsredskab. Det er målet med denne indsats at fortsætte de empiriske studier af den fortsatte udvikling på skolen, og endvidere påbegynde systematisk arbejde med det store data-materiale.
Gennem de fortsat følgeforskning og data-behandlingen er det målet at:
1. forberede et omfattende og unikt video-datamateriale til nærmere analyser som vil kunne besvare en række aktuelle forskningsspørgsmål:
2. dokumentere kommende udviklingsaktiviteter i et igangværende udviklingsprojekt på IT-mæssigt førende skole, og sørge for den vitale dataindsamling mens projektet kører;
3. udarbejde en ansøgning om mindst et ph.d.-stipendium til videre arbejde med datamaterialet og forskningsprojekt om udvikling af folkeskolen gennem brug af IKT;
4. formidle resultater fra dataanalysen i form af videnskabelige artikler og konferencebidrag.
StatusIgangværende
Periode01/09/1031/12/10
URLhttp://www.ell.aau.dk/research/projects-i-z/itsom_redskab_til_l%c3%a6ring_og_kompetenceudvikling/
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLB-Fonden
Beløb100.000,00 Danish Krone
Årstal2010
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramDet Obelske
Beløb70.000,00 Danish Krone
Årstal2010

Publikationer

Aktiviteter

ID: 36043630