'Junctures of change' in the integration of young refugees

Projekter: ForskningForskningsprojekt

  • Institut for Folke-sundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Beskrivelse

Projektet undersøger unge flygtninges oplevelser af afgørende faktorer for deres
livstransitioner og integration i det danske samfund. ’Integration’, som det forstås
både i integrationspolitiske tiltag, fx det kommunale integrationsprogram, og af de
unges selv – belyses gennem et analytisk fokus på ’junctures of change’, dvs.
tidslige og rumlige sammenfald af begivenheder, sociale relationer, muligheder og
omstændigheder, som faciliterer nye livsbaner, handlingskompetencer og
deltagelsesmuligheder i eget liv og samfundet. Gennem kombination af
dybdegående kvalitative studier af unge flygtninges egne perspektiver med
casestudier af praktisk implementering af nationale integrationsmålsætninger i to
forskellige danske kommuner, har projektet til formål at belyse; i) de unges egne
oplevelser af ’junctures of change’ som har afgørende betydning for
samfundsmæssig integration, herunder ift. uddannelse, sundhed og sociale
relationer, og ii) hvordan kontekstuelle integrationsstrukturer i forskellige danske
kommuner muliggør – eller vanskeliggør - disse ’junctures of change’. Projektet
udvikler en ny teoretisk tilgang til unges integration, som forankrer
integrationsprocessen i et bredere perspektiv af unges transition til voksenlivet
gennem tidsbestemte livsfaser. Studiet leverer desuden analytiske greb til mere
brugersensitiv og -orienteret integration til brug for integrationsaktører i de danske
kommuner og politiske beslutningstagere.
Kort titelJunctures
AkronymJOCIR
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/201831/12/2021

    Forskningsområder

  • unge, flygtninge, integration

Samarbejdspartnere

ID: 272754732