Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan vindkraft fra specielt havplacerede vindmølleparker samfundsøkonomisk optimalt kan indreguleres i det samlede elsystem. Det analyseres, hvilke mængder el der ikke umiddelbart kan indreguleres med den nuværende struktur af elsystemet og med nuværende netbegrænsninger. Metoder og omkostninger til fuld indregulering klarlægges og analyseres, herunder specielt mulighederne for effektbalanceregulering vha. decentrale kraftvarmeværker. Projektet omfatter modeludvikling samt konkrete analyser. (Poul Alberg Østergaard, Henrik Lund)
StatusAfsluttet
Effective start/end date01/05/200131/01/2004
ID: 214502206