Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge, hvilken effekt sand-/fedtfang efterfulgt af forklaringstanke har på kvaliteten af det organiske materiale, der tilledes bio-P tankene på et renseanlæg. For at belyse dette blev funktionen af den mekaniske rensedel på Aalborg Renseanlæg Vest moniteret ved målinger af bl.a. spildevandets bionedbrydelighed. Undersøgelsen munder ud i en kvantificering af disse forhold samt en vurdering af effekten af foreslåede anlægsoptimeringer. I projektet deltager Aalborg Kommune og Aalborg Universitet, Afdeling for Miljøteknik. (Jes Vollertsen ,Thorkild Hvitved-Jacobsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200501/02/2005
ID: 214474998