Beskrivelse

Projektet udvikler en ny platform for økologisk vækst gennem et koncept for bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Projektet vil give løsninger på centrale, økologiske udfordringer: Forsyning med økologisk proteinfoder til de enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og en stærkere klimaprofil. Forhold, der er vigtige for den økologiske produktionsforms troværdighed.
AkronymOrganoFinery
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/201430/06/2018

Presse/medie

Publikationer

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet
  • SEGES (Projektpartner)
  • Aarhus Universitet (Projektpartner)
  • Københavns Universitet (Projektpartner)
  • IFAU
  • AgroTech AS
ID: 249836132