• UCN - University College Nordjylland

Beskrivelse

Folkeskolens arbejde med tekster i dansk bygger på et bredt tekstbegreb. I takt med den digitale udvikling opstår nye teksttyper, der er kendetegnet ved mulighed for at kommunikere gennem forskellige modaliteter, f.eks. skrevet tekst, billede og lyd. I danskfaget arbejdes der både receptivt og produktivt med tekster. Forskning viser, at feedback er af afgørende betydning for elevers læringsudbytte. Det interaktive element i nogle digitalt formidlede tekster muliggør nye respons- og feedbackformer.

Projektet undersøger sammenhængen mellem feedback og arbejde med digitalt formidlede multimodale tekster i danskfaget i udskolingen. Projektet har til hensigt at bidrage til udviklingen af danskfagets digitale tekstdidaktik. Endvidere vil projektet udvikle kendetegn på og principper for god feedback ift. digitale tekster, evt. tilpasset forskellige elevgrupper.

Hovedvejleder: professor Lars Qvortrup, AAU
Bivejleder: Tanja Miller, UCN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2014

Publikationer

Samarbejdspartnere

ID: 214633611