Beskrivelse

Projektet har omfattet undersøgelse af udsivningen af spildevand fra utætte kloaker med særlig vægt på undersøgelser gennemført i pilotskala. Projektet har dermed relation til påvirkningen af jord og grundvand med skadelige stoffer fra spildevandet. Der er på basis af undersøgelsens resultater udarbejdet et princip for en risikovurdering i forbindelse med utætte kloaker. Projektet er financieret af Miljøstyrelsen. (Jes Vollertsen, Katrin Vorkamp, Thorkild Hvitved-Jacobsen; NIRAS)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003
ID: 214475160