Find publikationer fra AAU

 1. 1963
 2. Udgivet

  Kalkulation af tømrer- og snedkerarbejde. / Allin, E.

  København : SBI forlag, 1963. 56 s.

  Publikation: FormidlingBog

 3. Udgivet

  Nordiske boligplan-bestemmelser : En sammenstilling af forskrifter og støttebetingelser vedr. boligens udformning i Norge, Sverige og Danmark. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1963.

  Publikation: ForskningWorking paper

 4. Udgivet

  Rundspørge vedrørende byplanforskning maj 1962. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1963. 20 s.

  Publikation: ForskningBog

 5. Udgivet

  Samlingsproblemer i montagebyggeri. / Munch-Petersen, J.F.; Eriksson, O.

  København : SBI forlag, 1963. 23 s.

  Publikation: ForskningBog

 6. Udgivet

  Skorstene. / Becher, P.; Juel Rasmussen, K.O.

  København : SBI forlag, 1963. 93 s.

  Publikation: FormidlingBog

 7. Udgivet

  Spredningen på radiatorventilers strømningsmodstand. / Mandorff, S.; Ovesen, K.; Spøhr, H.

  København : SBI forlag, 1963. 82 s.

  Publikation: ForskningBog

 8. Udgivet

  Undersøgelse af flintfattigt grus til beton. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1963.

  Publikation: ForskningWorking paper

 9. Udgivet

  Units in rain penetration studies : Recommended by the CIB Working Commission on Rain Penetration. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1963.

  Publikation: ForskningWorking paper

 10. Udgivet

  Varmtvandsforbrug i boliger og dimensionering af vandvarmere. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1963.

  Publikation: ForskningWorking paper

 11. Udgivet
 12. Udgivet

  Vinterarbejdsbeklædning. / Sørensen, T.

  København : SBI forlag, 1963.

  Publikation: ForskningWorking paper

 13. 1962
 14. Udgivet

  Bibliography on building documentation 1938-1962. / Mølgaard-Hansen, R.

  København : SBI forlag, 1962. 39 s.

  Publikation: ForskningBog

 15. Udgivet

  Bygningsreglementets skorstensbestemmelser : Bestemmelse af en skorstens højde. Røgens afkøling i en skorsten. / Olufsen, P.; Juel Rasmussen, K.O.

  København : SBI forlag, 1962.

  Publikation: ForskningWorking paper

 16. Udgivet

  Dagophold og sovesteder i etageboligen : En undersøgelse af rummenes brug i 3- og 4-rums lejligheder. / Dalgas Rasmussen, A.

  København : SBI forlag, 1962. 48 s.

  Publikation: ForskningBog

 17. Udgivet

  Danske betongrusmaterialers kornform og kornoverflade. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1962.

  Publikation: ForskningWorking paper

 18. Udgivet

  Drilling of concrete cores and preparation of thin sections. / Andersen, P.E.; Hjorth Petersen, B.

  København : SBI forlag, 1962.

  Publikation: ForskningWorking paper

 19. Udgivet

  Korrosionsbeskyttelse af nedgravede ståltanke for olie og benzin. / Arup, H.

  København : SBI forlag, 1962.

  Publikation: ForskningWorking paper

 20. Udgivet
 21. Udgivet

  Varmeanlæg for ældre ejendomme : Kobberrør. Luft. Gas. / Brejner, G.; Max Hansen, E.; Elverdam, E.

  København : SBI forlag, 1962.

  Publikation: ForskningWorking paper

 22. Udgivet

  Villakvarterets udformning. / Bredsdorff, P.

  København : SBI forlag, 1962. 22 s.

  Publikation: ForskningBog

 23. 1961
 24. Udgivet

  Aktuelle problemer omkring oliefyrede småkedler og udviklingen fremover. / Hadvig, S.; Olufsen, P.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 25. Udgivet

  Arbejdsplaner ved etagebyggeri - med eksempler fra det traditionelle boligbyggeri. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1961. 36 s.

  Publikation: ForskningBog

 26. Udgivet

  Automatisk regulering af varme- og ventilationsanlæg. / Korsgaard, V.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 27. Udgivet

  Boligens mål. / Dalgas Rasmussen, A.

  København : SBI forlag, 1961. 28 s.

  Publikation: FormidlingBog

 28. Udgivet

  Boligventilation. / Becher, P.; Evensen, L.

  København : SBI forlag, 1961. 84 s.

  Publikation: ForskningBog

 29. Udgivet

  Danske vandtypers indvirkning på beton. / Christensen, W.; Kjær, A.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 30. Udgivet

  Det naturlige drivtryks betydning i tostrengsanlæg med pumpe. / Ovesen, K.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 31. Udgivet

  Enheder og enhedssystemer. / Ovesen, K.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 32. Udgivet

  Facadebeklædningselementer. / Nielsen, K.E.C.

  København : SBI forlag, 1961. 28 s.

  Publikation: ForskningBog

 33. Udgivet

  Folkeskolens byggeprogrammer. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1961. 67 s.

  Publikation: ForskningBog

 34. Udgivet

  Foreløbig vejledning i forebyggelse af skadelige alkalikiselreaktioner i beton. / Plum, N.M.

  København : SBI forlag, 1961. 60 s.

  Publikation: ForskningBog

 35. Udgivet

  Kontrol af vægte, vandmålere, blandere og vibratorer. / Jessing, J.; Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1961.

  Publikation: ForskningWorking paper

 36. Udgivet

  Landbrugets byggeblade : Isolering af stalde 1. / Høgsvig, B.

  København : SBI forlag, 1961. 63 s.

  Publikation: FormidlingBog

 37. Udgivet

  Letbeton 1. / Meyer, E.V.; Nerenst, P.

  København : SBI forlag, 1961. 33 s.

  Publikation: FormidlingBog

 38. Udgivet

  Planlægning af byggeprisen ved enfamiliehuse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1961. 28 s.

  Publikation: ForskningBog

 39. Udgivet

  Projektmaterialets rationalisering. / Bindslev, B.

  København : SBI forlag, 1961. 79 s.

  Publikation: ForskningBog

 40. Udgivet

  Studies of disintegrated concrete : Part II. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1961. 47 s.

  Publikation: ForskningRapport

 41. Udgivet

  Studies of disintegrated concrete : Part I. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1961. 77 s.

  Publikation: ForskningRapport

 42. Udgivet

  Undersøgelser vedrørende ventilering af hønsehuse 1954-1957. / Fris Jensen, J.; Junge, H.R.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1961. 144 s.

  Publikation: FormidlingBog

 43. Udgivet

  Vedligeholdelse og istandsættelse af beton- og jernbetonkonstruktioner : Alkaliudvalgets vejledning 2. / Jeppesen, A.

  København : SBI forlag, 1961. 151 s.

  Publikation: ForskningBog

 44. Udgivet

  Vinterplanen. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1961. 12 s.

  Publikation: ForskningBog

 45. 1960
 46. Udgivet

  Bedre arbejdstegninger : Et svensk forslag udarbejdet af HALTH-gruppen. / Tyrén, S.A.

  København : SBI forlag, 1960. 32 s.

  Publikation: ForskningBog

 47. Udgivet

  Bestrygningsmidler til fugtige ydervægge. / Dührkop, H.; Falk, C.

  København : SBI forlag, 1960. 48 s.

  Publikation: ForskningBog

 48. Udgivet

  Experiments on concrete bars : Expansions during storage in climate room. / Efsen, A.; Glarbo, O.

  København : SBI forlag, 1960. 38 s.

  Publikation: ForskningRapport

 49. Udgivet

  Freezing of tiles. / Jessing, J.

  København : SBI forlag, 1960.

  Publikation: ForskningWorking paper

 50. Udgivet

  Før Ee bygger eget hus. / Ankerstjerne, P. (red.); Brixen, J. (red.).

  København : SBI forlag, 1960. 32 s.

  Publikation: FormidlingBog

 51. Udgivet

  Kosten und Technik des Wärmschutzes im Bauwesen. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Publikation: ForskningWorking paper

 52. Udgivet

  Luftvarmeanlæg for småhuse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1960. 59 s.

  Publikation: ForskningBog

 53. Udgivet

  Lydisolation i boligbyggeri. / Ingerslev, F.; Kristensen, J.

  København : SBI forlag, 1960. 114 s.

  Publikation: ForskningBog

 54. Udgivet

  Maling af gamle vinduer : Forsøgsresultater og forslag til bedre og billigere behandling. / Hem Olsen, P.; Bredsdorff, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Publikation: ForskningWorking paper

 55. Udgivet

  Modstand i luftvarmekanaler. / Jenslev, K.; Korsgaard, V.; Lund Madsen, Th.

  København : SBI forlag, 1960.

  Publikation: ForskningWorking paper

 56. Udgivet

  Om rengøringsudgifter : Deres afhængighed af bygningens materialer og udformning. / Born, A.

  København : SBI forlag, 1960. 35 s.

  Publikation: ForskningBog

 57. Udgivet

  Principper for økonomisk varmeisolering. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1960.

  Publikation: ForskningWorking paper

 58. Udgivet

  Rapport over nuværende og fremtidigt sygehusbehov : Ribe amt. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1960. 85 s.

  Publikation: ForskningBog

 59. Udgivet

  Staldklimaforsøg med svin 1957-59. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1960. 60 s.

  Publikation: ForskningBog

 60. Udgivet

  Undersøgelser vedrørende ventilering af stalde 1953-1956. / Junge, H.R.; Wichmann Jørgensen, T.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1960. 224 s.

  Publikation: FormidlingBog

 61. 1959
 62. Udgivet

  Afløbsledninger og dræn. / Hyllested, O.

  København : SBI forlag, 1959. 22 s.

  Publikation: ForskningBog

 63. Udgivet
 64. Udgivet

  Beregning af bærende konstruktioner ved hjælp af elektroniske cifferregnemaskiner. / Galløe, V.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 65. Udgivet

  Betons bestandighed i havvand - den historiske udvikling og den nuværende situation. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 66. Udgivet

  Brandtekniske forsøg med entrédøre. / Hansen, G.; Winckelmann, H.

  København : SBI forlag, 1959. 18 s.

  Publikation: ForskningBog

 67. Udgivet

  Byggepriser på landsbyskoler. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1959. 44 s.

  Publikation: ForskningBog

 68. Udgivet

  Byggeri hele året 1 : Planlægning og materiel. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1959. 64 s.

  Publikation: ForskningBog

 69. Udgivet

  Byggeri hele året 2 : Arbejdets udførelse. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1959. 52 s.

  Publikation: ForskningBog

 70. Udgivet

  Centraliserede og decentraliserede varmtvandsforsyningsanlæg. / Ovesen, K.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 71. Udgivet

  Det lille enfamiliehus : Planeksempler og vejledning i planudformning. / Dybroe, O.; Meyer, G.; Johannesen, O.; Petersson, M.W.

  København : SBI forlag, 1959. 152 s.

  Publikation: ForskningBog

 72. Udgivet

  Elektrisk lys i klasserum : Synsfunktion, belysning, anlæg. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1959. 56 s.

  Publikation: ForskningBog

 73. Udgivet

  Enfamiliehusets arbejdsplan : En vejledning for arkitekter og håndværksmestre. / Byggeforskningsinstitut, Statens (Forlag).

  København : SBI forlag, 1959. 16 s.

  Publikation: ForskningBog

 74. Udgivet

  Forsøg med en større centralvarmekedel i Stationsparken. / Olufsen, P.; Rasmussen, P.H.

  København : SBI forlag, 1959. 54 s.

  Publikation: ForskningBog

 75. Udgivet

  Fugt. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 76. Udgivet

  Grus til betonstøbning. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 77. Udgivet

  Jerndetektor lokaliserer armeringsjern i beton. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 78. Udgivet

  Landbrugets byggeblade : Farestier 1. / Holmgaard Jensen, P.

  København : SBI forlag, 1959. 29 s.

  Publikation: FormidlingBog

 79. Udgivet

  Metoder til bestemmelse af vands kalciumkarbonatopløsende evne. / Kjær, A.; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 80. Udgivet

  Modulprojektering : Foreløbig vejledning fra Statens Byggeforskningsinstituts modulkomite. / Frisendal, M.

  København : SBI forlag, 1959. 32 s.

  Publikation: FormidlingBog

 81. Udgivet

  Om opskydning af klinkergulve. / Landbo, J.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 82. Udgivet

  Petrografisk undersøgelse af betongrus : Hvorfor og hvordan. / Larsen, G.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 83. Udgivet

  Petrografisk undersøgelse af danske kvartære grusaflejringer. / Søndergaard, B.

  København : SBI forlag, 1959. 74 s.

  Publikation: ForskningRapport

 84. Udgivet

  Rapport over forsøg i L.A.B.'s parcelhusbebyggelse. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 85. Udgivet

  Rumopvarmning med varmepumper. / Olufsen, P.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 86. Udgivet

  Tørre byggemetoder : Oversigt over SBI's undersøgelser. / Munk Plum, N.; Galløe, V.I.; Jessing, J.

  København : SBI forlag, 1959.

  Publikation: ForskningWorking paper

 87. Udgivet

  Virkningen af byggetekniske fejl og mangler på vedligeholdelsesomkostningerne. / Allin, E.

  København : SBI forlag, 1959. 46 s.

  Publikation: ForskningBog

 88. 1958
 89. Udgivet

  Aktuelle pudsproblemer. / Saretok, V.

  København : SBI forlag, 1958.

  Publikation: ForskningWorking paper

 90. Udgivet

  Anlægsudgifter ved centraliserede og decentraliserede opvarmningsanlæg. / Engelsen, K.

  København : SBI forlag, 1958. 36 s.

  Publikation: ForskningBog

 91. Udgivet

  Arbejdstøj til regnvejr. / Wrist, N.O.; Kampmann, O.

  København : SBI forlag, 1958.

  Publikation: ForskningWorking paper

 92. Udgivet

  Betonstøbning om vinteren. / Nerenst, P; Rastrup, E; Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 92 s.

  Publikation: FormidlingBog

 93. Udgivet

  Betænkning afgivet af boligforskningsudvalget om undersøgelser vedrørende boligens brugsværdi. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1958. 56 s.

  Publikation: ForskningBog

 94. Udgivet

  Byggemyndighedernes pladskrav til enfamiliehuse : En sammenstilling. / Dybbroe, O.; Meyer, G.

  København : SBI forlag, 1958.

  Publikation: ForskningWorking paper

 95. Udgivet

  Concrete on the west coast of Jutland : Part I. Concrete technique. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 57 s.

  Publikation: ForskningRapport

 96. Udgivet

  Concrete on the west coast of Jutland : Part II. Concrete durability. / Idorn, G.M.

  København : SBI forlag, 1958. 54 s.

  Publikation: ForskningRapport

 97. Udgivet

  Dimensionering af skolemøbler. / Statens Byggeforskningsinstitut (Forlag).

  København : SBI forlag, 1958. 55 s.

  Publikation: ForskningBog

 98. Udgivet

  Durability and maintenance of concrete structures on Danish railways. / Jeppesen, A.

  København : SBI forlag, 1958. 75 s.

  Publikation: ForskningRapport

 99. Udgivet

  Er vore centralvarmeanlæg overdimensionerede? : Varmestrømme og temperaturforhold i plader med indstøbte varmerør. / Becher, P.; Olufsen, P.; Rasmussen, P.H.

  København : SBI forlag, 1958.

  Publikation: ForskningWorking paper

 100. Udgivet

  Evaluation of alkali reactions in concrete by the chemical test. / Haulund Christensen, K.E.

  København : SBI forlag, 1958. 58 s.

  Publikation: ForskningRapport

 101. Udgivet

  Experiments on concrete bars : Freezing and thawing tests. / Trudsø, E.

  København : SBI forlag, 1958. 39 s.

  Publikation: ForskningRapport

 102. Udgivet

  Flintforekomster i Danmark med særlig hensyntagen til flinttypernes petrografi. / Gry, H.; Søndergaard, B.

  København : SBI forlag, 1958. 63 s.

  Publikation: ForskningRapport

 103. Udgivet

  Gulve direkte på jord. / Becher, P.; Petersen, H.

  København : SBI forlag, 1958. 20 s.

  Publikation: FormidlingBog

 104. Udgivet

  Hvordan forbedres en stald? / Bredsdorff, P.; Holmgaard Jensen, P.; Petersen, H.W.

  København : SBI forlag, 1958. 56 s.

  Publikation: FormidlingBog

 105. Udgivet

  Investigations of Danish aggregates at the Building Research Station Garston, England. / Jones, F.E.

  København : SBI forlag, 1958. 62 s.

  Publikation: ForskningRapport

 106. Udgivet

  Isolering. / Becher, P.

  København : SBI forlag, 1958.

  Publikation: ForskningWorking paper