References

FORSKNING VISER VEJ TIL MÅLRETTET INDSATS MOD UNDERERNÆRING

Producer/AuthorTekst DITTE-MARIE RUNGE
Media name/outletSygeplejersken
Full textRead full text version

Description

Underernæring hos ældre og syge borgere koster samfundet knap 6 mia. kr. om året i følgesygdomme og genindlæggelser. I Slagelse kommune oplevede man, at dette var et overset område, hvorfor man i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) igangsatte et ph. d.-studie, som viste, at ernæringsindsatsen var mangelfuld og dårlig koordineret. ”Det, Slagelse Kommune oplevede, var formentlig ikke unikt for deres kommune. Lignende tendenser vil man kunne se i andre kommuner," forklarer sygeplejerske Sasja Håkonsen, som er ph. d.-studerende ved AAU og studiets førsteforfatter. Studiet viste blandt andet, at fagpersonalet var usikker på ansvarsfordelingen, samt at der manglede en ordentlig, fyldestgørende dokumentation, der understøttede plejepersonalets handlinger og kliniske beslutninger. Kilder:Sygeplejersken, sektion 1, side 20, 04-02-2019
Period4 Feb 2019
1 ID: 294998309