Description

The mission of the Innovation Network Smart Energy (Inno-SE) is to build a knowledge bridge to ensure research, development and innovation in Danish companies. The network’s target group are Danish companies (especially SMEs) that manufacture and / or develop solutions within smart, integrated energy systems as well as all forms of technologies that can contribute to energy efficiency and conversion to a fossil-free energy system.

Missionen for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) er, som videnbro at sikre forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder. Netværkets målgruppe er danske virksomheder (især SMVer), som fremstiller og/eller udvikler løsninger inden for smarte, integrerede energisystemer samt alle former for teknologier, som kan bidrage til energieffektivisering og omstillingen til et fossilfrit energisystem.
AcronymInno-SE
StatusActive
Effective start/end date01/12/201831/12/2020

Collaborative partners

  • Aalborg University
  • CLEAN Cluster (lead)
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Alexandra Instituttet
  • Force
  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Teknologiske Institut
  • Syddansk Universitet
  • House of Energy
ID: 295457272