AAU (Ekstern organisation)

McIlvenny, P. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af forskningsnetværk eller ekspertgruppe

Beskrivelse

V-CenTAH: Virtual Center for Technology for the Elderly and Handicapped

Den aldrende befolkning bliver en international udfordring i de kommende år, hvor befolkningens alderssammensætning globalt forventes at ændre sig, så den erhvervsaktive andel af befolkningen reduceres betydeligt. I en rapport, foranlediget af det strategiske forskningsråd under forskningsstyrelsen i 2006, estimeres det, at der i 2030 vil være 189.000 færre i den erhvervsaktive alder i Danmark, end der er i dag. Samtidig forventes en stigning i ældrepopulationen på knap 353.000 personer. Dette foranlediger samfundsmæssige bekymringer om blandt andet mangel på arbejdskraft, voksende ’forsørgelsesbyrde’ og øgede sociale og sundhedsmæssige udgifter.

Samtidig findes der en stor uudnyttet ressource blandt den handicappede del af den danske befolkning. I en strategirapport fra regeringen i 2004 vurderede man, at der skulle mere end 180.000 flere handicappede i arbejde, hvis arbejdsløshedskvotienten bandt handicappede skulle tilsvare kvotienten for alle andre. Det vurderedes også, at det var realistisk, at omkring 90.000 af disse kunne komme i arbejde ved hjælp af forholdsvise beskedne hjælpemidler. Med den nuværende teknologiske udvikling må man kunne forvente, at denne andel kan øges betydeligt, hvis der bliver udviklet mere effektive og avancerede hjælpemidler og rehabiliteringsmetoder.

Det er derfor af stor menneskelig, samfundsmæssig og økonomisk betydning, at der nu satses på forskning, der kan afhjælpe funktionsnedsættelser hos ældre og handikappede. Denne forskning skal kunne rumme både de sociologiske, biologiske og teknologiske sider af problematikkerne relateret til handicap- og aldersbetingede funktionsnedsættelser, og samtidig søge at sætte mennesket i centrum for forskningen. Dette kræver en stærkt tværfaglig indsats.

Derfor etablerer Aalborg Universitet nu et tværfagligt Virtuelt Center for Teknologi for Aldrende og Handicappede, V-CenTAH.


Emneord: Handicappede, Elderly
Navn: Deputy board member

Body type: Center
Periode1 aug. 2007 → …
Sted for afholdelseAAU, Danmark

Emneord

  • Handicappede
  • Elderly