Periodefeb. 2020dec. 2021
Sted for afholdelseNewspaper Klassekampen, Norge