Besøg af studerende fra Aalborg Uni. i forbindelse med kursus

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragUndervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

Beskrivelse

Navnet på kurset: INDEKLIMA

Omfang: 0,8 ECTS

Formål: At give et grundlæggende kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger, at vurdere de enkelte faktorers betydning og formulere funktionskrav til det teknisk skabte indeklima. At kunne anvende bygningers varme-, fugt- og forureningsbalancer til klimatekniske analyser, herunder eftervisning af at givne funktionskrav til bygningens indeklima overholdes.Indhold: Menneskets energiomsætning og termoreguleringssystem. Termisk og atmosfærisk indeklima, indeklimaparametre, komfortbetingelser, indeklima indices, skæve påvirkningers betydning, træk og komfortgrænser for lufthastighed.Ventilation og luftkvalitet. Klimateknisk analyse.


Emneord: Ventilation, indeluftkvalitet, miljø, lys
Periode29 sep. 2009
Sted for afholdelseAalborg Universitet, Danmark

Emneord

  • Ventilation
  • indeluftkvalitet
  • miljø
  • lys