Censor: Christian Andersen (Deltager) Det Informationsvidenskabelige Akademi, Kbh

Christian Andersen (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Periodejun. 2013
Eksaminand