Censor for censorkopset ved Kulturstudier

Helle Marie Skovbjerg (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Periode1 apr. 2014 - 3 dec. 2018
Eksaminand