Censor ved Bioanalytikeruddannelsen (Modul 10) i Århus

Pedersen, S. (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Periode28 jan. 2012 - 30 jan. 2012
Eksaminand