Censor ved masterafhandling i Bioteknologi

Pedersen, S. (Censor)

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Beskrivelse

Projekt: Identification of proteins involved in chromium resistance in Pseudomonas aeruginosa, Kristina Kvist Skovgaard Jensen.
Periode10 aug. 2012
Eksaminand