Danske havnes fremtidige organisationsform: Redegørelse udarbejdet efter opdrag fra Aalborg Havn A/S

Werlauff, E. (Konsulent)

Aktivitet: Myndighedsbetjening, konsulentarbejde og øvrig ansættelseRådgivning og konsulentarbejde

Beskrivelse

Redegørelse analyserer, hvordan den danske havnelovgivning kan ændres for så vidt angår den enkelte havns juridiske organisationsform og handlemuligheder. Målet er at gøre den danske havnelov til én af de mest fremtidsorienterede i Europa. Havnene i Danmark er vigtige transportcentre, der har stor betydning for import af varer og gods til forbrug og produktion samt for danske virksomheders eksport. Havnene bidrager dermed væsentligt til Danmarks og danskernes økonomi og udvikling. Af alle varer, der føres ind eller ud af Danmark, passerer ikke mindre end 75 pct. gennem havnene. Samtidig er havnene vækstcentre, der bidrager til lokalområdernes udvikling. Trods havnenes store samfundsmæssige og økonomiske betydning medvirker den danske lovgivning om havne ikke i tilstrækkelig grad til at fremme de danske havnes internationale konkurrencedygtighed. Transportministeren meddelte på Havnekonferencen i maj måned 2010, at der ønskes en gennemgang af havnelovgivningen, og der er i denne anledning iværksat et udvalgsarbejde hos brancheforeningen Danske Havne. Redegørelsen "Danske havnes fremtidige organisationsform" er i denne sammenhæng fremlagt som et forslag til, hvordan havnelovgivningen kan indrettes for så vidt angår området for den enkelte havns juridiske organisationsform og handlemuligheder. Redegørelsen fra Erik Werlauff tager højde for følgende centrale elementer: (1) Havneloven skal fortsat sikre de overordnede samfundsmæssige interesser. (2) Loven skal give mulighed for vækst og investering hos havnene. (3) Den skal give mulighed for alliancer og sammenlægninger blandt havne, også på tværs af landegrænserne.Redegørelsen er udarbejdet i perioden ultimo juni til 23. august 2010.
Periode30 jun. 201023 aug. 2010
Arbejde forAalborg Havn A/S, Danmark

Emneord

 • havne
 • havnes juridiske forhold
 • havnenes retsforhold
 • havnenes juridiske organisationsform
 • danske havnelovgivning
 • kommunale havne
 • kommunale selvstyrehavne
 • kommunale havneaktieselskaber
 • havneinfrastrukturselskaber
 • havnedriftsselskaber
 • spaltning af havneselskaber