Det problemorienterede projektarbejdes potentialer og problemstillinger – erfaringer fra HUM/psykologi

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Beskrivelse

Hvad er det bærende og betydningsfulde i vores undervisningspraksis på Aalborg Universitet? Der findes ikke en model eller et svar – hvert studie må udvikle et uddannelsesforløb der er skræddersyet til at fremme fagets faglighed. På tværs af studier kan vi lære af hinandens erfaringer og forståelser, så nye og mere nuancerede forståelser kan udvikles, og så erkendte potentialer og forståelser kan videregives og fastholdes i institutionens kultur.
I dette oplæg præsenteres et perspektiv fra psykologi på den originale og radikale pædagogiske filosofi, der har skabt så positive resultater på HUM siden AAUs grundlæggelse: det problemorienterede projektarbejde. Det er unikt for Aalborg-modellen at man i sin tid fik pålagt projekt- og gruppearbejdsformen og i arbejdet med at få denne læringsform til at fungere, er faldet over projektarbejdets potentiale til at inkorporere mange forskellige hensyn i en og den samme uddannelsesaktivitet. Problemorienteret projektarbejde understøtter både faglig og social integration af nye studerende på studiet, giver arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, og danner grundlag for politisk dannelse og faglig-personlig dannelse. Eller som Krogh, Olsen & Rasmussen så smukt beskrev det i bogen Projektpædagogik – Perspektiver fra Aalborg Universitet: ”Projektarbejde viste sig ikke blot som en forbavsende effektiv måde at lære på, men også som robust og kvalificerende over for de jobfunktioner, universitetets kandidater mødte i arbejdslivet. Samtidig gav det de studerende mulighed for selvstændig, kritisk stillingtagen og politisk dannelse” (2008: 9-10). Oplægget vil præsentere en teoretisk forståelse af projektarbejdets bærende elementer i form af studenterstyring, problemorientering, gruppeorganisering og eksemplaritet. Det, der kan opstå i et problemorienteret og gruppeorganiseret projektforløb blandt de studerende, udgør desuden en model for det bedste vi kan stræbe mod som uddannelsesinstitution. Derfor argumenterer jeg for, at det problemorienterede projektarbejde udgør nøglen til at forstå det bærende ved dele af de humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige studiers uddannelsespraksis på Aalborg Universitet, da projektarbejdet både fremmer uddannelse (kompetencetilegnelse) og dannelse (kritisk tænkning, selvstændighed).

Oplægget danner baggrund for en åben diskussion blandt deltagerne, hvor erfaringer og spørgsmål omkring det problemorienterede projektarbejde og egen undervisningspraksis kan udveksles, via spørgsmål som:
- Hvad ser du som betydningsfuldt og bærende ved det problemorienterede projektarbejde ud fra dine erfaringer?
- Hvad ser du som bærende i din egen undervisningspraksis?
- Hvilke problemstillinger rejser projektarbejdet for institutionen, studiet og for projektvejlederen?
- Hvilke udviklingsmuligheder og potentialer ser du inden for dit felt i relation til problemorienteret projektarbejde?

Casper Feilberg er lektor i Pædagogisk Psykologi på psykologistudiet, AAU, og forsker i problemorienteret projektarbejde, gruppeprocesser, dannelse og professionsfaglighed.
Periode24 aug. 2021
BegivenhedstitelAAU Learning day 2021
BegivenhedstypeKonference
Grad af anerkendelseLokal

Emneord

  • Problemorienteret projektarbejde
  • Aalborg modellen
  • Problembaseret læring