Beskrivelse

Kursustitel: Livscyklusvurderinger af enfamiliehuse i forbindelse med den frivillige bæredygtighedsklasse i det danske bygningsreglementet.

Formål: Ny viden omkring miljøbelastningerne for forskellige typer enfamiliehuse ved indsamling af data fra forskellige typehuseproducenter
Periodeapr. 2019maj 2019