Engelskkursus for undervisere (VIP): på ingeniøruddannelserne på DTU, IHK og AAU

Lene Yding Pedersen (Andet)

  Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragUndervisning og kursusvirksomhed ved andre universiteter

  Beskrivelse

   

  Kursets formål er at træne deltagernes mundtlige kommunikation på engelsk med i udgangspunkt i konkrete undervisningssituationer, og der lægges vægt på en systematisk og tæt kobling mellem opkvalificering af engelsksproglige kompetencer og undervisningsmetodik.

   

  Der vil blive arbejdet specifikt med styrkelse af deltagernes sproglige kompetencer inden for områderne ordforrådstilegnelse, grammatik og udtale/intonation for herigennem at opnå en mere nuanceret, præcis og korrekt formidling i undervisningssituationen.  Desuden vil der være fokus på, hvordan inddragelse af forskellige undervisningsmetoder i deltagernes daglige undervisningspraksis kan fungere understøttende og kompenserende, når der undervises på engelsk.

   

  Forløbet skræddersyes til den enkelte undervisers behov på baggrund af screeninger, herunder undervisningsobservationer, feedback på observationer og individuelle samtaler med underviserne. Der afsættes 3 af kursets 5 dage til undervisning i mindre grupper, hvor der bliver arbejdet målrettet med de problemstillinger, der er relevante for den enkelte deltager. Hver gruppe får tilknyttet egen underviser.

   

  Der er således tale om et koncept, som er behovsstyret og tilstræber at tilgodese individuelle behov. Følgende elementer vil udgøre den overordnede ramme for konceptet:

   

  a. Behovsafdækning

   

  b. Observationer
  - Forberedelse af observation: samtaler med underviserne, aftaler om opmærksomhedspunkter under observationer mm.
  - undervisningsobservationer
  - feedback på undervisningsobservationer

   

  c. Kursusforløb
  - individuelt tilrettelagte forløb (kan også afvikles i grupper, hvis der er tale om sammenfald af behov mellem flere personer): undervisningssessions, workhops
  - fælles undervisningsforløb
  - opfølgning

   

  d. Evaluering
  - fokusgruppeinterviews med kursusdeltagere
  - enkelt interviews med projektets konsulenter/undervisere
  - spørgeskemaundersøgelse for alle kursusdeltagere  Kurset var udelukkende for VIP'er på ingeniøruddannelserne på DTU, IHK og AAU, som skal undervise på engelsk.
  Periode9 okt. 20088 dec. 2008
  Sted for afholdelseingeniøruddannelserne på DTU, IHK og AAU