Evaluering af Midt-Nord Turismes kompetenceudviklingsprojekt "Bæredygtige kompetencer i Midt- og Nordjysk turisme"

Kvistgaard, P. (Konsulent)

  Aktivitet: Myndighedsbetjening, konsulentarbejde og øvrig ansættelseRådgivning og konsulentarbejde

  Beskrivelse

  Denne evaluering er en midtvejsevaluering, og den har to formål *At lave en status på arbejdet med bæredygtige kompetencer og *At give input til det videre arbejde med projektet – hvad kan gøres bedre. Det er væsentligt at slå fast, at evalueringen ikke søger at måle de konkrete miljømæssige forbedringer i form af mindskelse af forbruget af vand og udledningen af spildevand, mindskelse af affaldsmængder, mindskelse af elforbruget osv. Derimod er det evalueringens mål at komme tættere på de deltagende virksomheders incitamentsstrukturer i forhold til miljøarbejde. Hvad motiverer dem, holdnings- og adfærdsændringer som følge af projektet, øget miljøbevidsthed, gode og mindre gode forhold ved projektet indtil nu og muligheder for forbedringer.
  Bibliografisk note: Peter Kvistgaard har ervervet ph.d.-graden i regional turismepolicy og har siden 1998 forsket og undervist i turisme ved Tourism Research Unit. Sideløbende med disse aktiviteter har Kvistgaard udført forskelligt konsulentarbejde - alt med reference til turisme. Bl.a. har Kvistgaard udført evaleringsarbejde for Midt-Nord Turisme i forbindelse med et andet kompetenceudviklingsforløb.
  Emneord: Turisme, Midt- og Nordjylland, bæredygtighed, miljø, Midt-Nord Turisme
  Periode1 sep. 20058 dec. 2005
  Arbejde forPeter Kvistgaard, Danmark

  Emneord

  • Turisme, Midt- og Nordjylland, bæredygtighed, miljø, Midt-Nord Turisme