Faculty opponent, Xingyu (Sonya) Zhu's PhD defense, Stockholm School of Economics

Aktivitet: Censoraktivitet og eksamineringEkstern censoraktivitet

Periode31 aug. 2021
EksaminandXingyu (Sonya) Zhu, Xingyu (Sonya) Zhu & Xingyu (Sonya) Zhu
Eksamen afholdt
  • Stockholm School of Economics
Grad af anerkendelseInternational