FSR - danske revisorer (Ekstern organisation)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Beskrivelse

Medlem af FSR - danske revisorers informatikudvalg

Udvalget, der er bestyrelsesnedsat, varetager i samarbejde med FSRs bestyrelse og øvrige udvalg den fagtekniske styring og koordinering af FSRs medlemsorienterede virksomhed på informatikområdet. Formålet er at sikre, at foreningen kan trække på et fagligt udvalg, når der er behov, og at foreningens holdning og indsats på de forskellige områder, der berører informatik, er tilstrækkeligt koordineret og konsistent. Det er udvalgets opgave: at holde sig orienteret om lovgivningsarbejdet inden for informatikområdet og søge at påvirke den tekniske udformning af loven og tilhørende administrative forskrifter at opretholde kontakt med andre interesseorganisationer angående spørgsmål af fælles interesse at orientere foreningens medlemmer om udvalgets arbejde at besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer at foretage eller forestå vurdering/udvikling/formidling af metoder og værktøjer, som FSRs medlemmer kan anvende i revisionsarbejdet, ved rådgivning af klienter eller internt i revisionsvirksomhederne, efter nærmere aftale med FSRs bestyrelse at orientere FSRs bestyrelse successivt om nuværende eller kommende problemområder, hvor der kan være behov for en indsats m.h.t. regler, ekstern og intern uddannelse, vejledninger m.m. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til undersøgelse af særlige forhold, udarbejdelse af notater etc. Arbejdsgrupperne refererer til udvalget.
Periode11 nov. 2009 → …
Sted for afholdelseFSR - danske revisorer, Danmark

Emneord

  • IT Revision
  • ISAE 3402
  • System revision