General Secretariat of the Council of the European Union (Ekstern organisation)

Henrik Harder (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabBestyrelsesarbejde i virksomhed, forening eller organisation

Beskrivelse

COST Action TU0602 (TUD): Land Management for Urban Dynamics

Tidligere studier i byudvikling viser den afgørende betydning som offentlige aktørers evne til at mobilisere de krævede landressourcer har for at opnå succes, hvad angår byprojekter. Europæiske storbyer afviger i høj grad fra hinanden i deres jordbesidderforhold, opbyggelse af industri og sammensætning af bebyggelsesområder, lånevilkår, planlægningskultur og ledelsesredskaber. Men de reele virkninger af disse forskelligheder for succes ved byudvikling er dårligt belyst til trods for deres yderste vigtighed for økonomisk vækst på længere sigt især for nye østlige EU medlemmer. COST tilbyder en præcis ramme, ud fra hvilken man kan udføre et europæisk komparativt studie, som fokuserer på (1) jordbesiddelsessordninger og landpolitikker for byudvikling og for byfornyelse, (2) jordopkøbsredskaber/eksproprieringsordninger for store byudviklingsprojekter og (3) en generel vurdering af anvendelsen af disse ordninger, politikker og redskaber. Det videnskabelige felt såvel som de politiske og administrative instanser, de udøvende parter og hovedaktionærerne vil komme til drage nytte af dette.
Emneord: tidligere industri- og kontorområder, landledelse, landomfordeling, udbredelse af bymæssig bebyggelse
Navn: Management Committee Member (MC)

Body type: COST (European Cooperation in Science and Technology)
Periode1 jan. 2009 - 2 jan. 2012
Sted for afholdelseGeneral Secretariat of the Council of the European Union, Ukendt
Grad af anerkendelseInternational

Keywords

  • tidligere industri- og kontorområder
  • landledelse
  • landomfordeling
  • udbredelse af bymæssig bebyggelse