Hvordan effektiviserer vi den offentlige sektor (Youtube & podcast)

Aktivitet: Andet

Beskrivelse

Deltagelse i samtale med direktør Martin Ågerup fra CEPOS på Youtube- og podcastkanalen Samfundstanker om besparelser, effektiviseringer, og produktivitetsgevinster - og om hvor i den offentlige sektor potentialerne er, og om de kan realiseres.

Produktivitet er notorisk svært at måle i den offentlige sektor ved hjælp af de sædvanlige statistiske instrumenter, der anvendes i makroøkonomiske modeller. Men produktion og produktivitet er realøkonomiske fænomener, når velfærdsservicen produceres i de enkelte offentlige virksomheder. Tallene er blot institutionaliserede repræsentationer af en virkelighed, som nogle gange kan befinde sig langt væk fra Christiansborg.

Produktivitet er mere end udviklingen i enhedspriser. Det kan godt være, at udgifterne på et serviceområde er nogenlunde de samme fra år til år, men ofte vil der være underliggende ændringer i opgavetyngden. Ligeledes ændrer service også karakter over tid som følge af kvalitetsændringer og ændrede lovgivningsmæssige krav. I en traditionel produktivitetsopgørelse ville sådanne forskelle afspejle sig i markedspriserne og dermed kunne aggregeres uden at kende detaljerne. Sådan fungerer det bare ikke i den offentlige sektor….

I samtalen var der også fokus på organisering af den offentlige sektor. Er det nu også en god ide at have politikere og djøf’ere i regionerne til at lede sundhedsvæsenet? Hvem leder verdens bedste hospitaler? Kunne vi også i Danmark lade læger, sygeplejersker og andre fagprofessionelle lede sundhedsvæsnet?

Og hvad med fri- og privatskoler, hvilken rolle skal de have? Kunne vi giver folkeskolerne større frihedsgrader? Kunne vi finde helt nye måder at gøre tingene på? Det er nemt at lave benchmarks, hvor der er store potentialer ved, at alle gør som de bedste – men kan vi bruge det til noget?
Periode24 aug. 2022
Grad af anerkendelseNational