Informationsstruktur i interaktion: betingelsesledsætninger i DR’s Debatten

Sandst, L. (Foredragsholder), Lindegaard, L. B. (Foredragsholder)

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Beskrivelse

I denne artikel undersøger vi informationsstruktur i interaktion gennem en undersøgelse af sætningsinitiale hvis-ledsætninger i DR’s Debatten. Vores korpus består af transskriptioner af fire udsendelser om klimaforandringer fra Debatten fra de seneste to år. Mens det i denne sammenhæng er uvæsentligt at udsendelserne angår emnet klima, er det væsentligt at data stammer fra en politisk debat der med værtens egne ord søger at ”samle Danmark om det der splitter”. Vi undersøger nemlig hvordan initiale betingelsesledsætninger af typen hvis… bliver brugt som en ressource for at strukturere information i denne specifikke, specifikt polemiske, institutionelle kontekst. Nærmere bestemt undersøger vi hvordan hvis-ledsætninger bliver brugt som en ressource når debatdeltagerne skal præsentere information om hypotetiske situationer hvis realisering (udkomme/resultat) afhænger af om den ene eller anden mulighed bliver valgt – som det fx sker i følgende eksempel: ”hvis vi år for år stiller os ringere end de øvrige lande vi plejer at sammenligne os med og vi er i konkurrence med jamen så …”
Ford (1993) undersøger brugen af adverbielle ledsætninger i engelsk samtalesprog. Med inspiration fra Fords arbejde anskuer vi initiale betingelsesledsætninger ud fra et dobbelt perspektiv: dels fra et informationsstrukturelt perspektiv hvor man beskriver hvordan sådanne sætninger konstituerer en bestemt baggrund (tema/emne/topik) for forståelsen af den kommende forgrund (rema/kommentar/fokus), dels fra et interaktionsperspektiv hvor man beskriver sætningernes funktion hvad angår, fx, de sociale roller for samtalepartnere. Såvel informationsstrukturelt som interaktionelt er det interessant at samtaleparter præsenterer sådanne muligheder som om de følger logisk af det forudgående. Som sådan bliver betingelsesledsætninger brugt til at markere hvad der burde kunne betragtes som fællesgrund på det givne tidspunkt i interaktionen. Men i og med de udtrykker en bestemt fortolkning af noget forudgående som forudsætning for det efterfølgende, bruger samtaleparter tilsyneladende samtidig sådanne sætninger som andet og mere end en (uskyldig) baggrund – fx som en interaktionel ressource til at overtale eller til at præsentere kompliceret eller problematisk information. I forlængelse heraf har Ford desuden vist hvordan samtaleparter bruger initiale hvis-ledsætninger som en ressource til at frame forståelsen af rema/kommentar/fokus før taleturen eventuelt mistes ved et muligt (grammatisk projiceret) ’completion point’.
Vores undersøgelse af forholdet mellem informationsstruktur og interaktion ved initiale hvis-ledsætninger i polemisk debatinteraktion kan således betragtes som et bidrag til afdækningen af hvordan adverbielle ledsætninger bliver brugt i dansk samtalesprog.
Reference:
C. E. Ford (1993) Grammar in interaction. Adverbial clauses in American English conversations. Cambridge University Press.
Periode8 okt. 2020
BegivenhedstitelMUDS: Møderne om udforskningen af dansk sprog
BegivenhedstypeKonference
Konferencenummer18
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Informationsstruktur
  • samtalegrammatik
  • ledstilling
  • grammatik
  • interaktion
  • debat