Konference: Fremtidens Knudepunkter for Mobilitet & Byliv

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i konference

Beskrivelse

Knudepunktet er et tværfagligt anliggende og kræver tværfagligt samarbejde. Med konferencen ønskede vi at understøtte dialogen om knudepunktsudvikling på tværs af fagligheder, myndigheder og serviceudbydere.

Det gode knudepunkt spiller en central rolle i fremtidens by- og mobilitetsplanlægning. Men hvordan skabes et godt knudepunkt for mennesker i flow? Det spørgsmål rejser en skov af underspørgsmål fx: Hvordan opleves nutidens og fremtidens knudepunkter fra passagerens perspektiv? Hvordan sikres det at et stop på rejsen også knyttes tæt op på den lokale kontekst og det byliv som knudepunktet også er en del af? Hvordan forbindes transportformer i knudepunktet: tog, bus, bil, samkørsel, delebil, løbehjul, selvkørende osv? Hvordan designes knudepunktet, så det er let og intuitivt at finde rundt på, hen til og væk fra? Hvordan udformes knudepunkter i flere skala fra det lokale landsbyknudepunkt til det store byknudepunkt? Hvordan bliver ventetid og skiftetid til kvalitetstid, oplevelsestid, legetid, kaffetid, sansetid og shoppetid? Hvordan bringes de mange relevante aktører og fagligheder i spil, som skal være med til at designe og drive fremtidens knudepunkter?

Konferencen blev udbudt via IDA som en tværfaglig konference for alle der arbejder med byliv, mobilitet, transport, og hverdagsliv. Programmet var sammensat så vi fik erfaringer med knudepunkter i flere skala og kontekster og inspiration til at arbejde videre med nogen af ovenstående spørgsmål.

Intro til første runde: Knudepunktets fortid, nutid og fremtid v. Mette Olesen, Niras.

Knudepunktet i øjenhøjde - passagerernes 10 bud på bedre stationer: I september 2019 satte Passagerpulsen under forbrugerrådet tænk fokus på stationerne. Det har affødt et katalog over de erfaringer passagererne fortæller os, at der er brug for. v. Lars Wiinblad Passagerpulsen

Fremtidens knudepunkter i Nordjyllands Trafikselskab. NT har en vision om at fremtidens knudepunkter skal rumme mange funktioner og fungerer som knudepunkter i borgernes hverdagsliv. Ud over at være knudepunkt i den kollektive trafik er det her, du henter dine pakker, oplader din el-bil, tager en delecykel eller køber en sandwich til din tur. Præsentation af NTs arbejde med udvikling af knudepunkter i Nordjylland. V. Ole Schleemann Nordjyllands Trafikselskab

Mobilitetshub i Oslo centrum. Trafikselskabet Ruter i Oslo står bag dette mobilitetshub. Formålet bl.a. været at teste behovet og forventningerne til morgendagens mobilitetsløsninger og afprøve kombinerede mobilitetsløsninger. Hør mere om tilgangen, erfaringerne og de fremtidige perspektiver i en Norsk kontekst. Anna Wadstrøm, projektleder mobilitetsknudepunkter Trafikselskabet Ruter i Oslo.

Intro til anden runde: Knudepunktet: rummelige strategier, tværfaglig tilgang, kontekst og skala. v. Ditte Bendix Lanng, AAU og Signe Hald

Oplevelsesstationen – DSB: Musik, mad, fællesskab. Positive oplevelser skal stå tilbage i kundernes bevidsthed efter togrejsen. To DSB afdelinger arbejder sammen om at vække stationerne til live. Hør mere om tilgangen og de første erfaringer med at skabe liv i stationsbygningerne v. Ulrik Harms-Bauer Retailchef DSB

Aarhus H - Området omkring Aarhus Hovedbanegård og rutebilsstationen skal ændres, så det bliver et bedre sted at færdes og opholde sig. Området omkring banegården er et trafikalt knudepunkt og er præget af ikoniske bygninger og arkitektur. Aarhus H fungerer på mange måder som en byport - en indgang til Aarhus - og tusindvis af mennesker passerer gennem området hver dag. Hvilke visioner ligger der for det fremtidige knudepunkt? v. Simon Wind Aarhus Kommune

Groningen mobility hub Holland. Hør mere om tilgangen til planlægningen af multimodale hubs i Holland. In the provinces of Groningen and Drenthe we strive to offer all passengers a pleasant journey. Whatever means of transportation you prefer or direction you are arriving from or heading, our hubs are key to a fast and comfortable journey. Besides the obvious railway station and bus stop facilities, other services are also offered at our hubs. These often include water taps, Wi-Fi, bike lockers and signage. All hubs also offer public transportation taxi services. In addition, ample space is provided for local (commercial) initiatives, thus allowing each hub to develop its own specific character. In the small town of Siddeburen for instance, a collaboration was set up with a church, a local public library and public healthcare. All ideas are welcome. Local care institutions, entrepreneurs, municipal and provincial authorities, recreational organisations, land owners and transportation companies are all encouraged to participate. Thus, our hubs become breeding grounds for new options and initiatives, which makes travelling even more agreeable, but also turns hubs into a socioeconomic point of interest. v. Francisca de Jong, Province Groningen. OBS oplægget afholdes på engelsk.
Periode19 nov. 2020
BegivenhedstypeKonference
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • bæredygtig mobilitet
  • knudepunkt
  • by
  • mobilitetsdesign
  • urban design
  • kombineret mobilitet
  • adfærdsforandringer