møder med ledelsen i Aalborg Lufthavn: forventningsafstemninger i forbdl. med forskningsprojektet Stakeholders in action

Strunck, J. (Andet)

Aktivitet: Andet

Periodejan. 20142017