Musikterapi. Når ord ikke slår til. En professionel ramme om det musikken rør i os

Pedersen, I. N. (Arrangør)

Aktivitet: Deltagelse i faglig begivenhedOrganisering af eller deltagelse i workshop, kursus, seminar eller lignende

Beskrivelse

Workshop ved Inge Nygaard Pedersen ”Musikterapi – Når ord ikke slår til. En professionel ramme om det musikken rører i os.” Musikterapi handler om at skabe kontakt og kommunikation med mennesker, der ikke kan eller ikke tør udtrykke sig på anden vis. Delmål i musikterapien kan handle om at deltagerne arbejder med at kunne lytte og at kunne udtrykke sig indefra og ud eller med at udvikle kreativitet og fantasi samt evne til at improvisere og finde nye løsninger. Det kan også handle om at udvikle ens indlevelsesevne og samarbejdsevne samt om at træne bevidsthed om sit eget private rum og de andres rum – øve grænsesætning. For nogle kan det handle om at komme i bedre kontakt med krop og følelser og at kunne lære at udvikle sin stemme og få bedre mulighed for gennemslagskraft og nuancer samt for at bruge stemmen som redskab til selvomsorg eller omsorg for andre. For andre kan det handle om at kunne overskride nogle grænser og udvide sit ”spillerum.” I workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for forskellige musikterapeutiske metoder anvendt med unge med forskellige problemer fra infantil autisme til funktionsnedsættelser, psykosociale problemer samt isolations-, koncentrations- og andre problemer. Der vil blive vist enkelte videoklip og musikeksempler fra praksis og deltagerne vil blive inddraget i forskellige oplevelsesorienterede øvelser, hvor vi anvender krop, stemme og lettilgængelige musikinstrumenter til dels at demonstrere forskellige metoder, dels at afprøve musikterapiens virkning på et personligt plan. Det er ikke nogen forudsætning at deltagerne har spillet et musikinstrument eller interesserer sig specielt for musik. Musikterapeuter er uddannet på Aalborg Universitet. Uddannelsen er 5-årig og svarer i omfang til en psykolog-uddannelse. Musikterapien adskiller sig fra den klassiske psykologi ved sit fokus på det musiske håndværk samt på metoder, der anvender musik til at skabe relationer mellem mennesker.
Periode14 maj 2013
BegivenhedstypeKonference
PlaceringDanmark

Emneord

  • psykisk sårbar
  • Musikterapi unge misbrug