Når kloak og renseanlæg spiller sammen i tørvejr

 • Amelia Reimer Borregaard (Foredragsholder)

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragKonferenceoplæg

Beskrivelse

Selvom hele Fredericia kommune ”kun” har cirka 50.000 indbyggere, så har byen Danmarks næststørste renseanlæg på 420.000 PE. Fredericias tørvejrsspildevand er domineret af industriudledninger fra især et mejeri, et bryggeri og et olie raffinaderi. Industrierne giver både en høj COD og en høj spildevandstemperatur, der om vinteren ligger på en 12-14°C, og om sommeren på en 22-25°C altså et pænt stykke over danske normal-værdier. Industrierne leder store mængder COD ud, hvilket fører et C:N forhold på godt 20 – hvilket ligeledes er langt over hvad der typisk findes i dansk spildevand. Endvidere kan der af og til forekomme kraftige stødbelastninger på renseanlægget, når industrierne udleder store mængder COD over kort tid. Sådanne stødbelastninger kan give alvorlige driftsmæssige problemer på renseanlægget i form af overbelastning af processtankene med blandt andet et voldsomt energiforbrug til beluftning som følge. På den anden side repræsenterer det høje indhold af COD i spildevandet en værdi hvis det kan trækkes over i rådnetankene og her producere biogas. Sluttelig fører de høje temperaturer og COD værdier i spildevandet til svovlbrinteproblemer i kloaknettet.
Projektet adresserer hvordan industriudledningerne, ledningsnettet, og renseanlægget kan spille sammen så problemer minimeres og gevinster optimeres. Dette sker gennem dynamisk og integreret simulering af ledningsnettet og renseanlægget for at analysere, hvordan styringstiltag kan afbøde problemer på ledningsnettet og renseanlægget, og i stedet sende overskydende organisk stof ind på rådnetankene, hvor det gør gavn. Modellerne, der bruges, er spildevandsprocesmodellen WATS (Wastewater Aerobic and anaerobic Transformations in Sewers) samt en skræddersyet renseanlægsmodel basseret på ASM konceptet. Dette er første gang nogen sinde, at disse to modeller er bragt i spil samtidigt for at lave en integreret modellering af afløbssystem og renseanlæg.
Til konferencen vil problemstillingen blive præsenteret, og det vil blive vist hvordan modellerne kan vurdere hvilke strategier potentielt giver hvilke gevinster. Der vil blive vist strategier for forsinkelse af spildevandet i oplandet, forsinkelse på renseanlægget, dynamisk forserparation, samt hvilke krav disse styringer stiller til måling og monitering i kloaksystemet og på renseanlægget.
Periode13 nov. 2019
BegivenhedstitelDansk Vand konference 2019
BegivenhedstypeKonference
PlaceringÅrhus, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseNational

Emneord

 • DANVA
 • Dansk Vand konference
 • Kloak
 • Renseanlæg
 • Samstyring
 • COD
 • Fredericia
 • Industrispildevand
 • Industri
 • ASM no.2
 • WATS