Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning (Ekstern organisation)

Kristoffer Jensen (Medlem)

  Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

  Beskrivelse

  I vores daglige omgang med musik synes den at sige os noget ganske særligt. Vi tildeler den - uden at tænke over det - et betydningsindhold. Men hvad dette indhold består i, og hvordan det kan beskrives, har intensivt optaget filosofien og musikforskningen i Århundreder og rejser samtidig en lang række grundlæggende spørgsmÂl vedrørende betydningsbegrebet og menneskelig erkendelse i det hele taget. Teoretiseren over betydningsbegrebet har hidtil primært været af sprogfilosofisk observans eller taget sit udgangspunkt i sproget, men der kan i dag spores en stor interesse for at udvide forskningen til at omfatte ikkesproglig betydning i almindelighed og til - i særdeleshed - at omfatte netop musikken og dens særlige betydninger. 

  Netværket har til formål at etablere en vedvarende kontakt mellem landets institutionelt og geografisk spredte forskere med interesse for problemstillinger, der vedrører musik og betydning, og muliggøre løbende diskussion og publicering af forskningsresultater. NTSMB ser det ligeledes som en af sine opgaver at fremme interessen for tværvidenskabelig forskning i betydningsproblematikker i det hele taget. 

  I netværkets regi holdes internationale konferencer, hvor der inviteres centrale internationale forskere inden for feltet, indenlandske møder, der samler netværkets medlemmer, og mindre symposier, hvor enkelte af netværkets medlemmer præsenterer deres forskning. 

  NTSMB har et websted med diskussionsforum og almen information om netværkets arbejde . Artikler udgives i det permanente peer-reviewed onlinetidsskrift for musik- og betydningsstudier JMM: Journal of Music and Meaning på hjemmesiden www.musicandmeaning.net. 

  NTSMB kan i kraft af tilknyttede udenlandske forskere styrke de internationale kontakter til et dansk forskningsmiljø for musik og betydning samt formidle dets forskning til internationale forskningsmiljøer med tilsvarende interesser. 
  Netværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), SDU. Netværket blev officielt etableret den 1. september 2001 med en toårig bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Den 14. november 2003 holdt NTSMB stiftende generalforsamling, og NTSMB fungerer nu således som forening. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at medlemskabet i NTSMB fremover er omfattet af et kontingent p kr. 100,- pr. år. Kontingentet løber fra 1. januar til den 31. december.
  Navn: Medlem af bestyrelsen
  Periode24 sep. 2005 → …
  Sted for afholdelseNetværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning